×

Nieuws

...
Nieuws - 10 juni 2024

Zwemwaterkwaliteit: Nederland loopt achter

De kwaliteit van het Europese zwemwater is in orde, 96% voldoet aan eisen in de Zwemwaterrichtlijn. In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland echter achter. Zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland behaalde van de 29 onderzochte landen de 22e plaats.

...
Nieuws - 6 mei 2024

Herziening van de Richtlijn Industriële Emissies

Vorige maand is door de Raad van de EU een herziening van de Richtlijn Industriële Emissies aangenomen. We vatten hier de belangrijkste wijzigingen samen.

...
Nieuws - 22 april 2024

Nieuwe richtlijn energieprestaties gebouwen aangenomen

De nieuwe versie van de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen komt eraan. De opvolger van Richtlijn 2010/31 zal naar verwachting op zijn vroegst dit najaar in Nederland geïmplementeerd worden. Met het verloop der jaren zullen er meer renovaties van gebouwen moeten plaatsvinden.

...
Nieuws - 22 april 2024

Europees Parlement scherpt de bodemmonitoringsrichtlijn aan

Om ervoor te zorgen dat de Europese bodemgezondheid in 2050 weer voldoet aan de noodzakelijke normen, is de bodemmonitoringsrichtlijn voorgesteld. Lidstaten worden door de Richtlijn verplicht om de bodemgezondheid van hun grondgebied in de gaten te houden. Een nieuwe toevoeging aan de Richtlijn is het classificatiesysteem voor bodemgezondheid, aangedragen door leden van het Europees Parlement.

...
Nieuws - 18 maart 2024

Noodverordening Hernieuwbare Energie verlengd

De Noodverordening Hernieuwbare Energie, die soepelere regels stelt voor projecten voor hernieuwbare energie, wordt verlengd. De Commissie heeft bepaald dat er nog voldoende energie-onzekerheid is om hiertoe over te gaan.

...
Nieuws - 4 maart 2024

Europees akkoord over certificering koolstofverwijdering

Als onderdeel van de doelstelling van de Europese Green Deal om in 2050 klimaatneutraal te zijn, introduceert de Europese Unie een certificeringskader voor koolstofverwijderingen. De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over een verordening met dit doel.

...
Nieuws - 19 februari 2024

Ingetrokken en uitgestelde maatregelen milieu & klimaat

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal tegemoetkomingen gedaan aan de Europese landbouwers. Het gaat om het tijdelijk opschorten van bestaande, en het aanpassen of schrappen van voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu- en klimaatwetgeving. Welke maatregelen zijn dit precies? In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, met per verandering de vindplaats voor verdere informatie.

...
Nieuws - 22 januari 2024

Nationaal energie- en klimaatplan: wat moet Nederland verbeteren?

Lidstaten zijn verplicht om Nationale energie-en klimaatplannen aan de Europese Commissie voor te stellen. De Commissie heeft het Nederlandse plan geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de Nederlandse plannen op verschillende punten voor verbetering vatbaar zijn. De definitieve plannen moeten in juni 2024 worden gefinaliseerd.

...
Nieuws - 22 januari 2024

Raadpleging: Hergebruik van afvalwater in landbouw

De Europese Commissie vraagt overheden om feedback op specificaties voor risicobeheerplannen over het hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw.

...
Nieuws - 15 januari 2024

Nieuwe EUCF-financieringsronde voor energietransitie in gemeenten

De European City Facility (EUCF) heeft de zesde ronde voor financieringsaanvragen geopend. EUCF ondersteunt gemeenten met €60.000 om hun klimaat- en energieplannen uit te voeren. Aanvragen is mogelijk tot 15 maart 2024.