Nieuws

Publicatie: 18 maart 2024

Door:


De Europese regels met het doel om projecten voor de planning, bouw en exploitatie van installaties voor productie van hernieuwbare energie makkelijker doorgang te laten vinden worden verlengd. Met Verordening 2024/223 is er besloten om de Noodverordening Hernieuwbare Energie (Verordening 2022/2577) te verlengen.

Verlenging

Op grond van de Noodverordening Hernieuwbare Energie heeft de Commissie deze Verordening geëvalueerd. Hierbij zijn de doelstellingen van de Noodverordening, namelijk de versnelling van de inzet van hernieuwbare energie en voorzieningszekerheid, in acht genomen. De conclusie van de Commissie was dat er op dit vlak nog grote risico’s blijven bestaan, zoals hoge gasprijzen, en de noodzaak van de Noodverordening daarom overeind blijft. Als gevolg van Richtlijn 2023/2413 zijn in de tussentijd al enkele langdurigere maatregelen in werking getreden die het vergunningsprocedure versoepelen, dus de verlenging van de Noodverordening richt zich vooral op wat daar niet door geraakt wordt.

De verlengende Verordening gaat in op 1 juli 2024 en verlengt enkele artikelen tot en met 30 juni 2025. Een nieuw ingevoegd artikel over het ontbreken van alternatieve of bevredigende oplossingen is nu al van toepassing.

Achtergrond

De Noodverordening Hernieuwbare Energie is in 2022 ingevoerd als overbruggingsmaatregel tot de komst van permanentere wetgeving. Als reactie op de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende stijgingen van de gasprijzen werd de Noodverordening ingezet om de energie-onafhankelijkheid te bevorderen en tegelijkertijd de verduurzaming te versnellen. De Noodverordening betekent dat projecten voor het plannen, bouwen en exploiteren van installaties voor hernieuwbare energie worden beschouwd als projecten van hoger algemeen belang. Hierdoor kunnen ze sneller vergunningen krijgen en afwijken van bepaalde Europese milieuwetten.

Volgens Artikel 9 van de Noodverordening moest de Commissie voor het einde van 2023 een evaluatie van de Verordening uitvoeren, met betrekking tot de ontwikkeling van de energieprijzen en voorzieningszekerheid en kan deze op basis daarvan een verlenging voorstellen.

Meer informatie

Wat zijn de gevolgen van de Noodverordening Hernieuwbare Energie? Kenniscentrum Europa Decentraal