Nieuws

Publicatie: 3 juli 2023

Door:


Participatie is een basiswaarde van de Europese Unie maar voor veel inwoners is Europees beleid, en de impact daarvan op hun dagelijks leven een ‘ver van mijn bed’ show. Met het project “Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!” (BELC) wil de EU daar graag verandering in brengen.  

Europese publieke ruimte

Dit project bouwt een Europees netwerk van gemeenteraadsleden (en andere lokale volksvertegenwoordigers) die EU-beleid naar hun kiezers brengen, en andersom. Door regelmatig met inwoners en lokale media te communiceren over EU-gerelateerde onderwerpen, en de uitwerking daarvan op lokaal niveau, raken burgers betrokken bij debatten over de toekomst van Europa. Lokale vertegenwoordigers kunnen de inbreng die ze bij hun kiezers ophalen delen met het netwerk van Europese collega’s en EU instanties via het online BELC platform, enquêtes, seminars en werkbezoeken. Daarmee wordt er op de langere termijn een Europese publieke ruimte gevormd waarin de inbreng van iedereen op waarde wordt geschat; of je nu in een klein dorp woont of in een grote stad.

Door regelmatig met inwoners en lokale media te communiceren over EU-gerelateerde onderwerpen, en de uitwerking daarvan op lokaal niveau, raken burgers betrokken bij debatten over de toekomst van Europa.

Netwerk

De Europese Commissie (EC) nodigt lokale overheidsinstanties (gemeentes, provincies, departementen of regio’s) en -politici uit om zich aan te sluiten bij het BELC netwerk zodat ze samen op kunnen trekken in de communicatie over de EU. Bijna 700 lokale overheden zijn inmiddels op deze uitnodiging ingegaan, waaronder de gemeenten Maastricht (vertegenwoordigd door Anita Bastiaans) en Enschede (vertegenwoordigd door Erik Kemp). Het BELC project wordt uitgevoerd door het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie in nauwe samenwerking met het Europees netwerk van regionale en lokale raadsleden van het Comité van de Regio’s.

Procedure

Wanneer er binnen een lokale overheidsinstantie overeenstemming is over aanmelding, is de verdere procedure niet ingewikkeld: vul het inschrijfformulier in, onderteken de verklaring gezamenlijk (de wettelijke vertegenwoordiger van de lokale overheid en de lokaal verkozen vertegenwoordiger) en dien het geheel in. De Europese Commissie bevestigt deelname per brief en stuurt een metalen plaat toe aan de overheidsinstantie om de samenwerking zichtbaar te maken en aan te kondigen.  

Zolang het project loopt, blijft de oproep openstaan.

Aanvullende informatie:

Aankondiging BELC-project

Veel gestelde vragen