Connecting Europe Facility (CEF)

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen in Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • CEF Vervoer is het financieringsinstrument voor de uitvoering van het Europese vervoersinfrastructuurbeleid. CEF Vervoer is gericht op het ondersteunen van investeringen in de bouw van nieuwe vervoersinfrastructuur in Europa of het herstel en de modernisering van de bestaande infrastructuur. Centraal staat hierbij de financiering van Europese transport corridors (TEN-T). CEF Vervoer spitst zich toe op grensoverschrijdende projecten en projecten die gericht zijn op het wegwerken van knelpunten of het overbruggen van ontbrekende schakels in verschillende delen van het kernnetwerk en op het uitgebreide netwerk, alsook voor horizontale prioriteiten zoals verkeersbeheersystemen.
  • CEF Energie is het financieringsprogramma van de EU voor de uitvoering van het beleid inzake trans-Europese energienetwerken. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in de bouw van nieuwe grensoverschrijdende energie-infrastructuur in Europa of in het herstel en de modernisering van de bestaande infrastructuur. In het kader hiervan draagt CEF Energie bij tot de verdere integratie van de Europese energiemarkt, het verbeteren van de interoperabiliteit van energienetwerken over de grenzen en sectoren heen, het vergemakkelijken van het koolstofarm maken van de economie en het waarborgen van de voorzieningszekerheid.
  • CEF Digitaal, het digitale onderdeel van CEF zal helpen bij de ontwikkeling en invoering van innovatieve, veilige en duurzame grensoverschrijdende digitale infrastructuren. Het programma zal ook belangrijke vervoerswegen, zoals wegen, spoorwegen, zeeroutes en havens, voorzien van veerkrachtige hogesnelheidsconnectiviteit. Tegelijkertijd zullen de burgers profiteren van snellere en veerkrachtige verbindingen voor beter online leren, toegang tot efficiëntere digitale diensten en meer mogelijkheden voor samenwerking op afstand.

CEF financiert acties zoals studies, werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma. De studies en werkzaamheden in het kader van de Connecting Europe Facility zijn sterk gespreid over de EU en bepaalde buurlanden landen, waarbij voorrang wordt gegeven aan acties met de hoogste waarde voor heel Europa, met name acties die ontbrekende grensoverschrijdende verbindingen aanvullen, knelpunten wegwerken of EU-brede systemen invoeren.