Nieuws

Publicatie: 3 februari 2020

Door:


Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang brengen van regionale investeringen en de transitie naar schone productie als in het creëren van banen. Dat onderstrepen de 12 provincies, bij monde van gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Rijsberman (Flevoland) bij het bezoek van Eurocommissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor Begroting en Administratie, aan Nederland.
De Nederlandse provincies zijn bezorgd dat de onderhandelingen over de Europese begroting zich te veel en te lang blijven focussen op cijfers en percentages, te veel op boekhouden, en te weinig op inhoud, opgaven en ambities. “Als het in EU-verband om de netto betalerspositie van Nederland gaat kunnen en moeten we ook aan de batenknop draaien en ons niet alleen op de afdrachten blindstaren”, aldus de drie gedeputeerden.

 

Europese begroting

“De bijdrage van Nederland aan de EU-begroting is een investering en de regionale fondsen zijn hiervoor een zeer belangrijke katalysator”, aldus commissaris Hahn. “Het totale economische effect, de banen die worden gecreëerd en de MKB-bedrijven die worden gesteund, zijn grote rendementen op een beperkte en gerechtvaardigde bijdrage. Bovendien is de door ons gesteunde grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB-bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden van grote economische en sociale waarde”.

Geld Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zeer succesvol

Provincies vormen een belangrijke schakel in de verdeling van de Europese fondsen in Nederland. Gedeputeerde Rijsberman, bestuurlijk woordvoerder Regionaal Beleid in het Huis van de Nederlandse provincies, stelt dat in Nederland de toegevoegde waarde van regionale fondsen nogal eens wordt onderbelicht. “Het succes van de EFRO-gelden is enorm”, aldus Rijsberman. “We zien dat elke Europese euro tot een regionale investering van 3,72 euro leidt in de periode 2014 – 2018. Vooral nieuwe en innovatieve technieken verschenen met dit geld op de markt en met sterke werkgelegenheidsgroei in de regio“.

Duwtje in de rug voor energietransitie

Gedeputeerde van Hijum, co-voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie, voegt hieraan toe “Als het budget daalt en er gekort wordt op programma’s met de meeste aantoonbare toegevoegde waarde lopen Nederlandse regio’s Europese investeringen in innovatie, groei en banen mis. Vooral in de transitie naar schone productiemethoden en de noodzakelijke omslag naar het gebruik van 100% hernieuwbare energie kan de manier van investeren met regionale fondsen heel veel processen belangrijk versnellen. Nu zie je nog terughoudendheid, dit is precies dat duwtje in de rug dat veel ondernemers nodig hebben om de stap naar echt duurzame productie in te zetten, dat zie ik dagelijks bij bedrijven in onze regio. Daarnaast is het een uitstekende manier om nut en toegevoegde waarde van “Europa” tot in de haarvaten van onze samenleving te laten voelen.”

Technologie voor morgen

Gedeputeerde Van Gruijthuijsen, co-voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie, noemt als voorbeeld de ontwikkeling van een elektrische gezinsauto door Lightyear in Helmond. “Dit jonge, eigenzinnige bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan een nieuwe generatie auto’s; schoon, op groene energie en toegerust op het vervoer van de toekomst. Nederlandse groeibedrijven kunnen moeilijk aan grotere bedragen financiering komen, omdat private financiers het risico te hoog vinden. Zij staan daarmee op achterstand van hun concurrenten in andere werelddelen, waar wel fors wordt geïnvesteerd in de maakindustrie. Bijdragen uit fondsen voor Europese structuurversterking (OP-Zuid) en voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020) maken dat een bedrijf als Lightyear haar prototype sneller kan ontwikkelen en daardoor eerder in productie kan nemen. Zo laten we in Europa geen goede ideeën op de plank liggen, maar werken we de meest kansrijke met gezamenlijke investeringen uit.”

Achtergrond

De onderhandelingen over de langetermijnbegroting 2021-2027 zijn op dit moment volop gaande. Voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft onlangs een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad aangekondigd op 20 februari. Lees hier meer over het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe langetermijnbegroting.