Signalen over knellende Europese regels en beleid worden door Europa decentraal in diverse vormen vastgelegd. Zo betreffen de diverse praktijkvragen die Europa decentraal uitbrengt soms ook een beschrijving van potentieel knellende regels of beleid. In diverse nieuwsberichten, specifieke webdossiers of ook jaarverslagen zijn trendmatige signalen terug te vinden. Daarnaast rapporteert Europa decentraal de verzamelde signalen (tegenwoordig) in jaarrapportages. Tot slot werkt Europa decentraal vanuit haar signalerende functie mee aan onderzoeken of publicaties waaruit signalen zijn te destilleren.

Jaarrapportage Signaleringsloket

De jaarrapportages worden elk jaar opgeleverd aan het ministerie van BZK en de koepelverenigingen. Doelgroepen van het kenniscentrum die graag inzage zouden willen hebben in de in de jaarrapportages gerapporteerde signalen kunnen contact opnemen met het kenniscentrum, Ann-Marie Kühler via a.kuhler@europadecentraal.nl.

Onderzoeken en publicaties

Hier verschijnt binnenkort meer informatie over onderzoeken en publicaties.