×
...
Nieuws - 20 september 2021

Openbare raadpleging van de lijsten met stoffen die water verontreinigen

Decentrale overheden kunnen deelnemen aan de raadpleging over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde chemische stoffen, zoals PFAS. Reageren is mogelijk tot en met 1 november 2021.

...
Nieuws - 13 januari 2020

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen.