Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: KRW Kaderrichtlijn Water 2000/60

Natura 2000

Natura 2000: Beschermde natuurgebieden  Het Natura 2000-netwerk is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. In deze gebieden moeten planten, dieren en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd tegen menselijke inmenging, om de achteruitgang van de biodiversiteit in…

Lees meer

Openbare raadpleging van de lijsten met stoffen die water verontreinigen

De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening van de lijsten gebeurt elke zes jaar. Deze openbare raadpleging heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe de huidige wetgeving verbeterd kan worden. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde verontreinigende stoffen, zoals PFAS.

Lees het volledige bericht

Zwemwater

Zwemmen in natuurwater kan risico’s voor de menselijke gezondheid met zich brengen. Natuurwater wordt natuurlijk  niet continu gezuiverd. Sinds de jaren zeventig voert de EU-beleid op het gebied van zwemwater. Het doel is om vervuiling te…

Lees meer

Grondwater

De bescherming van grondwater is een prioriteit in het Europese milieubeleid. Een goede toestand van het grondwater is namelijk van belang voor drinkwaterbronnen en ecosystemen. Verontreiniging en onttrekking van water leiden tot de verslechtering…

Lees meer

Drinkwater

Er zijn normen voor drinkwater vastgesteld op Europees niveau. Dit moet er voor zorgen dat het water dat voor menselijke consumptie bestem veilig geconsumeerd kan worden. Europees drinkwaterbeleid  De Europese…

Lees meer

Waterbeheer

Er is in heel Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten ook watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder…

Lees meer

Afvalwater

De lozing van afvalwater kan negatieve effecten hebben op het milieu. Afvalwater  moet daarom gezuiverd worden. Onvoldoende gezuiverd afvalwater kan grensoverschrijdende gevolgen hebben. Daarom zijn er in de Europese Unie minimumeisen opgesteld…

Lees meer

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden in Europa steeds merkbaarder. Vroegtijdige aanpassingen (klimaatadaptatie) moeten Europa klimaatbestendiger maken.

Lees meer

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen. De Europese Commissie waarschuwde vorig jaar dat regeringen gerechtelijke stappen konden ondernemen nadat een rapport van het Europees Milieuagentschap ontdekte dat driekwart van de oppervlaktewateren in Europa te erg vervuild is of op een andere manier niet voldoet aan de minimale ecologische normen van de EU.

Lees het volledige bericht