Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 7 juni 2019

Contact: en


De Toegankelijkheidsrichtlijn (2019/882/EU) heeft als doel om bepaalde producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking door bindende Europese eisen te stellen. Het gaat om producten die binnen de Europese markt worden vervaardigd en aangeboden. De Richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ziet enkel toe op websites en applicaties. De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn ziet toe op een groter aanbod aan producten en diensten.

Toepassingsgebied

In de richtlijn worden bijvoorbeeld toegankelijkheidsvereisten vastgelegd die betrekking hebben op zelfbedieningsterminals zoals betaalterminals, ticketautomaten en incheckautomaten. Ook worden openbare vervoersdiensten genoemd in de richtlijn. Voorbeelden van dergelijke toegankelijkheidsvereisten zijn het beschikbaar stellen van een voorziening via meer dan één zintuigelijk kanaal en het gebruik maken van verschillende grootten lettertypes. Omdat bovengenoemde en andere producten en diensten die onder de richtlijn vallen veelvuldig ingezet worden door decentrale overheden, biedt de richtlijn rechtszekerheid op het moment dat de decentrale overheden bijvoorbeeld nieuwe producten en/of diensten inkopen. Lees meer over de Toegankelijkheidsrichtlijn op deze webpagina.

Samenhang

De Toegankelijkheidsrichtlijn is samen met de wet- en regelgeving opgesteld voor digitale toegankelijkheid de volgende stap in een Europa waarin eenvoudige toegang tot producten en diensten voor mensen met beperkingen de regel wordt.

Decentrale relevantie

De Toegankelijkheidsrichtlijn is voor decentrale overheden onder meer van belang bij het gunnen van overheidsopdrachten. Overheidsinkopers moeten rekening houden met de product specifieke eisen bij het aanbieden van producten waar de Toegankelijkheidsrichtlijn op doelt. Daarnaast zijn sommige overheidsinstanties verantwoordelijk voor het aanbieden van vervoersdiensten, met name het openbaar vervoer. Zo moet bijvoorbeeld informatie daarover op de overheidswebsite ook digitaal toegankelijk worden aangeboden.

Stand van zaken

Lidstaten hadden tot uiterlijk 28 juni 2022 om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland wordt de richtlijn omgezet in het wetsvoorstel ‘Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten’. De consultatie van dit wetsvoorstel sloot op 25 februari 2022. Hoewel de implementatiedatum voor het formeel vaststellen van de wetgeving ter implementatie van de richtlijn (28 juni 2022) inmiddels is verstreken, zal volgens artikel 31 van de richtlijn deze pas vanaf 28 juni 2025 feitelijk toegepast moeten worden.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering