Nieuws

Publicatie: 7 juni 2024

Door:


Recent organiseerden KED en de VNG een talkshow in aanloop naar de Europese verkiezingen. Na een welkomstwoord van Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur VNG) en een presentatie van Tim de Wit, konden de aanwezigen genieten van een panelgesprek over de Europese verkiezingen.

Opening

Pieter Jeroense heette de aanwezigen welkom en deed een korte rondvraag om een beeld te krijgen van het publiek, dat vooral bestond uit Europa coördinatoren bij gemeenten. Ook werd Tim de Wit verwelkomd, een Nederlandse journalist bekend van de podcast ‘Europa draait door’ en als voormalig NOS-correspondent in Londen.

Presentatie Tim de Wit

Tim de Wit gaf daarna een korte presentatie over de verkiezingen en de Europese verhoudingen. Hij besprak bijvoorbeeld de verwachte verkiezingsuitslag, die hoogstwaarschijnlijk afwijkt van de Nederlandse verkiezingsuitslagen van november 2023. Zo krijgt de BBB in de voorlopige peilingen maar 1 zetel. Verder komt er naar verwachting een rechts radicale golf, maar zal die maximaal 25% van de zetels bezetten in het Europees Parlement. De grootste fracties in het Parlement blijven de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten.

Panelgesprek

Pieter Jeroense leidde vervolgens een enerverend panelgesprek met panelleden Tim de Wit, Brigitte van den Berg, D66-kandidaat voor de Europese verkiezingen en wethouder van Beverwijk en lid van de VNG Commissie Europa en Internationaal, en Mariëtte van Leeuwen, gedeputeerde uit Zuid Holland en lid van het Comité van de Regio’s.

Natuurlijk is Europese samenwerking op een aantal thema’s onvermijdelijk, denk aan water of de energietransitie. We moeten nog wel kritisch kijken of er dingen zijn waarvoor we de EU niet meer nodig hebben.

Geen nieuw EU-beleid meer?

Het panelgesprek werd ingeluid met de stelling: “De Europese Unie moet stoppen met het maken van nieuw beleid.” Van Leeuwen vond deze stelling te kort door de bocht: “Natuurlijk is Europese samenwerking op een aantal thema’s onvermijdelijk, denk aan water of de energietransitie. Maar, we moeten nog wel kritisch kijken of er dingen zijn waarvoor we de EU niet meer nodig hebben.” Vanuit de zaal brengt wethouder Guido Rink van Emmen in dat het uiteindelijk meer gaat over de uitvoerbaarheid van beleid dan over nieuw beleid op zichzelf.

Onmisbaarheid van de VNG en IPO lobby

Als tweede onderwerp kwam de lobby van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan bod. Is deze onmisbaar voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van Europese wet- en regelgeving? Het unanieme antwoord was: ja. Van Leeuwen stelde: “Absoluut. We zijn verenigd als provincies bij het HNP [Huis van de Nederlandse Provincies] en dat is ongelofelijk belangrijk. Als we de lobby niet meer voeren, heb je geen grip meer op beleid.” Van den Berg onderstreepte daarbij wel het belang van subsidiariteit. De uitvoering moet volgens haar plaatsvinden op lokaal niveau, als dat kan. Als lokale overheden dan ook maar écht de ruimte krijgen. De Wit gaf nog mee dat de lobby van een overheid niet te vergelijken valt met die van een groot bedrijf, zoals Apple of Google. Bedrijven hebben vaak een groter budget en zetten ook meer lobbyisten in. “Het is een oneerlijk speelveld.”

Effectiviteit Comité van de Regio’s

Ten slotte kwam de effectiviteit van het Comité van de Regio’s aan de orde. Ook over dit onderwerp waren de panelleden het snel eens: hoewel de besluitvorming lang kan duren, is het Comité een belangrijk adviesorgaan. Van den Berg stelde dat het maken van goed beleid en goede regels bestaat uit het afwegen van allerlei verschillende belangen: “Het is een zorgvuldige taak. Ik ben blij dat daar de tijd voor genomen wordt.” De Wit vulde aan: “Het is een handig middel om iets voor elkaar te krijgen. Samenwerken blijft nu eenmaal ingewikkeld. Het is natuurlijk een beetje modderen, maar het is zoals het nu is wel de enige manier om iets voor elkaar te krijgen.”

Heeft u het evenement gemist maar zou u het wel graag terugkijken? Dat kan! Via deze link. Benieuwd wat de speerpunten zijn van de VNG voor de nieuwe mandaat periode? Klik hier.