Nieuws

Publicatie: 4 november 2019

Door:


Op maandag 18 november organiseren de commissie voor economisch beleid van het Comité van de Regio’s en EUROCHAMBERS een workshop over hoe EU-handelsovereenkomsten kunnen werken ten voordele van bedrijven en regio’s en wat de uitdagingen en kansen op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn.

Handel met derde landen

Handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen bestrijken meer dan 70 markten over de hele wereld en bieden nieuwe kansen voor bedrijven en MKB binnen de EU. Europa, meer dan de meeste andere wereldregio’s, is voor haar welvaart afhankelijk van toegang tot buitenlandse markten. Deze trend zal naar verwachting alleen maar verder toenemen: 90% van de wereldgroei zal tegen 2020 buiten de EU worden gegenereerd.

Implementatie handelsovereenkomsten

Volgens het Europees Comité van de Regio’s zijn nog te veel Europese bedrijven niet op de hoogte van de EU-handelsovereenkomsten en krijgen bedrijven onvoldoende instructies hoe ze in de praktijk moeten worden gebruikt. Kamers van koophandel en regionale autoriteiten zijn essentiële actoren voor het verbeteren van de implementatie in de EU, aangezien zij het dichtst bij lokale bedrijven staan ​​en informatie kunnen verstrekken die relevant is voor de regionale kenmerken.

Workshop

De workshop is een gelegenheid om te onderzoeken welke hindernissen er in de lidstaten, regio’s en de MKB-gemeenschap zijn bij de implementatie van vrijhandelsovereenkomsten en de uitdagingen voor een effectievere implementatie. In het licht van de aangekondigde focus van de aanstaande Commissie op het verbeteren van de uitvoering van handelsovereenkomsten, zal de workshop ook kijken naar de rol die elk niveau van de overheid in dat opzicht zou kunnen spelen.

Presentatie resultaten en paneldiscussie

Na de presentatie van de belangrijkste bevindingen van een enquête over de implementatie van vrijhandelsovereenkomsten en een analyse van de implementatie van CETA, zal een paneldiscussie zich richten op de mogelijke manieren om de opname van bestaande EU-handelsovereenkomsten door MKB in alle EU  lidstaten en regio’s te verbeteren en dus voor het laten werken van handel en globalisering als motor voor duurzame groei, werkgelegenheid en industriële vernieuwing.

Het programma en verdere informatie over de workshop is te vinden op de evenementenpagina van de website van het Europees Comité van de Regio’s. Registratie voor de workshop is open tot 14.00 uur op 14 november 2019.

Bron:

Making EU Trade Agreements work to the benefit of businesses and regions – Challenges and Opportunities at national, regional and local level, Europees Comité van de Regio’s
Comprehensive Economic And Trade Agreement (CETA) Between EU And Canada, Onderzoeksdienst van het Europees Parlement
Survey on the implementation of Free Trade Agreements (FTAs), Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie

EU trade agreements: delivering new opportunities in time of global economic uncertainties, Europese Commissie