Nieuws

Publicatie: 28 oktober 2019

Door:


De Europese Commissie maakte dinsdag 22 oktober bekend dat de autorisatie van de pesticide thiacloprid niet wordt verlengd. De aankondiging volgt na een conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Thiacloprid wordt beschouwd als hormoonontregelaar en is schadelijk voor de hormonale balans van mens en dier. EU-landen hebben reeds ingestemd om de vergunning voor het insecticide thiacloprid niet te verlengen wanneer het eind april 2020 afloopt.

Schadelijk voor bijen en hommels

Neonicotinoïden, waaronder thiacloprid valt, behoren tot de meest gebruikte pesticiden ter wereld. Ze doden echter niet alleen bladluizen, houtwormen en andere insecten, maar beschadigen ook bijen en hommels, verzwakken hun immuunsysteem en verminderen hun oriëntatie en reproductie.

Onderzoeken

Eerdere onderzoeken misten gegevens waardoor het niet was welk risico de stof voor de consument zou inhouden als het zou eindigen in drinkwater, vogels en zoogdieren, waterorganismen en niet-doelplanten. Een studie op 21 oktober werd gepubliceerd door het Pesticide Action Network en de Health and Environment Alliance drong er bij de EU op aan om thiacloprid meer te beschouwen als een risico op kanker bij de mens dan tot nu toe was vastgesteld.

Gebruik

Thiacloprid wordt in Nederland onder andere gebruikt bij de teelt van mais, sierteelt, aardappels en andere groenten en fruit. Het verbod zal een grote impact hebben op producenten omdat na het verbod van de andere neonicotinoïden de verkoop van thiacloprid enorm is toegenomen.

Bron

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiacloprid, Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
EU bans neonicotinoid pesticide thiacloprid from 2020, Politico
EU will not renew authorisation of ‘bee killer’ substance thiacloprid, Euractiv