Nieuws

Publicatie: 9 maart 2020

Door:


Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) doet een oproep aan gemotiveerde jonge politici om zich aan te melden voor deelname aan het Young Elected Politicians (YEP) programma. Het jaarlijkse YEP programma is dit jaar opgebouwd rond de thema’s cohesiebeleid, Green Deal en de toekomst van de EU.

Netwerk van jonge politici

Het Young Elected Politicians Programma (YEP’s) is een netwerk van politici die niet ouder zijn dan 40 en binnen de EU op regionaal of lokaal niveau een mandaat hebben. De jonge politici wisselen tijdens het programma best practices uit met mede (jonge) politici uit de EU en andere politici op lokaal, nationaal en Europees niveau. De deelnemers krijgen de kans lokale en regionale gebieden beter te leren kennen, te spreken namens EU-regio’s en gemeenten en hun netwerk binnen andere Europese regio’s uit te breiden. Alle leden van het YEP-programma 2020 nemen deel aan de Europese week van regio’s en steden, die van 12 tot 15 oktober 2020 in Brussel zal plaatsvinden.

Criteria

Deelnemers moeten een democratisch mandaat hebben als gekozen politicus op regionaal of lokaal niveau in een lidstaat van de Europese Unie, mogen niet ouder zijn dan 40 jaar, mogen geen mandaat hebben als CvdR-lid en moeten de Engelse taal beheersen. Het CvdR selecteert kandidaten met het oog op een evenwichtige verdeling tussen geslacht, regionale en lokale vertegenwoordiging, politieke overtuiging en nationaliteit.

Aanmelden en meer informatie

Meer informatie over het YEP-programma, de verschillende onderwerpen, data en locaties is te vinden op de website van het Europees Comité van de Regio’s. In een document over het YEP-programma is de informatie overzichtelijk samengevat.

Bron

YEP – Apply fort the 2020 programme, Europees Comité van de Regio’s
Young Elected Politicians Programme, Europees Comité van de Regio’s