Nieuws

Publicatie: 7 mei 2019

Door:


Europarlementariërs hebben, met 463 voor en 64 tegen, een voorlopige en gedeeltelijke deal met EU-ministers goedgekeurd over een nieuw EU-programma ter ondersteuning van investeringen en toegang tot financieringsmogelijkheden voor de periode 2021-2027.

Doel van het ‘InvestEU’-programma

Met het doel om bijna € 700 miljard aan investeringen te genereren, vervangt het ‘InvestEU’-initiatief het huidige Europese Fonds voor strategische investeringen (EFSI, dat deel uitmaakte van het ‘Juncker-plan’) dat werd opgericht na de financiële crisis van 2008.
De leden van het Europees Parlement willen het voorstel van de Commissie verbeteren door de EU-garantie te verhogen van € 38 miljard naar € 40,8 miljard, om daarmee € 698 miljard aan investeringen teweeg te brengen (de Commissie beoogde € 650 miljard). In de onderhandelingen met de EU-ministers zijn ze het samen eens geworden over de volgende prioriteiten die het ‘InvestEU’-programma moet gaan realiseren:

  • Duidelijkere en nieuwe doelstellingen, zoals werkgelegenheid, die vanaf nu moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs;
  • Betere klimaatbescherming: een doelstelling van ‘ten minste 55%’ van de investering in het kader van het programma moet ter ondersteuning van duurzame infrastructuur dienen om de klimaat- doelstellingen te halen.

Achtergrond van het InvestEU-programma

Ondanks tal van initiatieven om de situatie te verhelpen, is er nog steeds een aanzienlijk investeringstekort in de EU. Het ‘InvestEU’-programma (dat onderdeel is van het MFK-pakket 2021-2027: ‘EU-begroting voor de toekomst’) heeft tot doel dit gat te dichten. Dit moet gerealiseerd worden door buiten een verhoging van het budget ook reeds bestaande financiële instrumenten samen te brengen in het ‘InvestEU’-programma.

Bronnen:

Press-release van het Europees parlement
Meer informatie over het ‘InvestEU’-programma (EN)