Europese rechtspraak

Publicatie: 20 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 11 mei 2006. Zaak C-340/04. In deze zaak stelt het Hof voorwaarden op om aan het zogenaamde merendeelcriterium (het tweede Teckelcriterium) bij quasi-inbesteden te voldoen. 

Rechtstreekse gunning

De gemeente Busto Asizio (Italiƫ) heeft een opdracht rechtstreeks gegund aan onderneming AGESP. De opdracht ging om een levering van brandstoffen en het onderhoud en het beheer van de verwarminginstallaties van de gemeentelijke gebouwen. AGESP wordt volledig gecontroleerd door AGESP
Holding. Laatst genoemde is voor 99,98% in handen van de gemeente en voor de overige 0,2% in handen van andere gemeenten.

Toezichtcriterium

Oefent de gemeente toezicht uit op de onderneming waaraan de opdracht wordt gegund, zoals op zijn eigen diensten? Het Hof concludeert dat de Raad van Bestuur van AGESP Holding over een grote zelfstandigheid in beheerstaken beschikt. Daarom is er geen sprake van toezicht zoals op eigen diensten. De gemeente heeft geen enkele bijzondere controle bevoegdheid om het handelen van de Raad van Bestuur te beperken.

Merendeelcriterium

Verricht AGESP het merendeel van haar werkzaamheden ten behoeve van de gemeente? Het Hof stelt dat aan deze voorwaarde slechts wordt voldaan wanneer:

  • de activiteiten van de onderneming zich hoofdzakelijk toespitsen op het lichaam dat haar controleert;
  • en elke andere activiteit marginaal is.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle werkzaamheden die de onderneming verricht op basis van de gunning door de gemeente. Ongeacht of de werkzaamheden door de gemeente zelf of de gebruiker worden vergoed. Het grondgebied van de werkzaamheden is hierbij irrelevant.