Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 25 maart 2013. Prejudiciële zaak C-042/13. Deze zaak gaat over de toepassing van artikel 45 richtlijn 2004/18/EG. Verzoekster van een openbare aanbestedingsprocedure maakt een procedurefout waarbij zij vergeet een soort ‘verklaring van goed gedrag’ toe te voegen. Hierdoor wordt zij van deelname uitgesloten. Verzoekster heeft niet de mogelijkheid gekregen een andere verklaring op te leggen, en de Italiaanse rechter is van mening dat dit in strijd is met artikel 45.