Commissie tegen Italië

HvJ-EU, 2 augustus 1993. Zaak C-107/92. Italië heeft geen aankondiging bekend gemaakt voor de opdracht voor de aanleg van een lawinewering. De Commissie vroeg het Hof vast te stellen dat Italië het EG-recht, met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, heeft geschonden. Italië beriep zich op dwingende spoed, vanwege onvoorziene omstandigheden.

Hof

Volgens het Hof was er geen sprake van dwingende spoed, omdat er niet aan de voorwaarden van dwingende spoed is voldaan.

Voorwaarden dwingende spoed

  • de omstandigheid is een onvoorziene gebeurtenis voor de aanbestedende dienst;
  • de dwingende spoed moet onverenigbaar zijn met de termijnen van andere procedures;
  • er moet een causaal verband zijn tussen de dwingende spoed en de onvoorziene omstandigheid;
  • de omstandigheid waarop een beroep wordt gedaan is niet te wijten aan de aanbestedende dienst zelf