Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 13 september 2012. Prejudiciële zaak C-352/12. Deze zaak gaat over het aanbesteden van de restauratie/reconstructie van twee historische steden in Italië. De gemeenten hebben een contract afgesloten met twee universiteiten en geen openbare procedure gevolgd. Is de gemeente terecht afgeweken van de geldende regeling inzake overheidsopdrachten omdat de aanbesteding complex en eenmalig was, en omdat er wetenschappelijk onderzoek verricht moest worden?