Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 16 juni 2014. Prejudiciële zaak C-203/14. In deze zaak verbiedt de Spaanse wetgever overheidsinstellingen niet om in te schrijven op aanbestedingen voor overheidsopdrachten. Echter, zij verwacht wel dat deze overheidsinstellingen over een bedrijfsclassificatie beschikken waarmee universiteiten en andere agentschappen uitdrukkelijk van de procedure worden uitgezonderd. De vraag wordt gesteld wat nu onder het begrip ‘openbare lichamen’ valt, of overheidsinstellingen marktdeelnemers zijn in de zin van richtlijn 2004/18/EG en of de richtlijn wel correct is omgezet in het Spaanse recht.