Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 11 oktober 2013. Prejudiciële zaak C-440/13. Deze zaak gaat over het intrekken van overheidsopdrachten op basis van de vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid, als in artikel 45 richtlijn 2004/18/EG. In hoeverre moet deze strafrechtelijke aansprakelijkheid geïnterpreteerd worden, en op welke gronden mag de uitoefening van de aanbestedende dienst ingetrokken worden?