Europese rechtspraak

Publicatie: 24 juli 2001

Door:


In deze zaak ging het om een te laat ingediende offerte. Het gelijkheidsbeginsel is een belangrijke leidraad bij aanbestedingsprocedures. Op grond hiervan mocht de politieregio de betreffende offerte niet eenvoudigweg in aanmerking nemen.

Toen de offerte binnenkwam waren de andere inschrijvingen nog niet geopend. Deze omstandigheid doet echter niet af aan het in acht nemen van het gelijkheidsbeginsel.

Het is natuurlijk ongelukkig voor CSU dat haar offerte slechts 7 minuten te laat is ingediend, maar het gelijkheidsbeginsel vereist strikte naleving van de voor aan aanbestedingsprocedure geldende regels. Andere partijen mochten erop vertrouwen dat de inschrijvingstermijn op 8 december 2000 om 12 uur gesloten was. Voor een nadere afweging van belangen is in deze zaak geen ruimte.

Zaak KG c0100285/HE, Gerechtshof Den Bosch, 24 Juli 2001 Strikte naleving aanbestedingsregels