Europese rechtspraak

Publicatie: 29 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 29 december 2015. Prejudiciële zaak C-567/15. In deze zaak moet het Hof beoordelen of een onderneming kwalificeert als aanbestedende dienst conform artikel 1 lid 9 van aanbestedingsrichtlijn voor klassieke sectoren 2004/18 of in de zin van artikel 1 van aanbestedingsrichtlijn voor nutssectoren 2004/17. De onderneming werd opgericht door een aanbestedende dienst die actief is op het gebied van spoorwegvervoer in het algemeen en met het beheer van de openbare spoorweginfrastructuur, passagiers- en vrachtvervoer.