Europese rechtspraak

Publicatie: 29 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 29 februari 2016. Prejudiciële zaak C-701/16. Luchthavenexploitant SEA heeft aan Beta-Trans (een nieuwe onderneming) een magazijn voor goederenafhandeling op een luchthaven toegewezen (concessie) zonder dat een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden. In deze zaak moet het Hof beoordelen of deze toewijzing (beschikbaarstelling voor ongeveer twaalf maanden op een zeer beperkte ruimte) heeft mogen plaatsvinden. Volgens de ITA regelgeving (omzetting RL 96/67) is de luchthavenbeheerder niet verplicht hiervoor openbare aanbestedingen uit te schrijven, zolang de bekende beginselen (transparantie, objectiviteit, non-discriminatie) in acht genomen zijn. Staat richtlijn 2004/17 een dergelijke toewijzing in de weg?