Europese rechtspraak Niet gecategoriseerd

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 1 november 2012. Prejudiciële zaak C-425/12. Deze zaak gaat over de coördinatie van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie als in richtlijn 94/4/EG. Hoewel in Italië de richtlijn nog niet omgezet was in nationaal recht, speelt de vraag of organisaties die belast zijn bij overheidsmaatregel met het verlenen van een dienst van openbaar belang de bepalingen van deze richtlijn tegengeworpen kunnen krijgen? Een samenvatting van de uitspraak leest u onder jurisprudentie speciale sectoren.