Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 25 juli 2014. Prejudiciële zaak C-278/14. Deze zaak betreft een vraag omtrent de technische specificaties van een product en de uitlegging van artikel 23 lid 8 richtlijn 2004/18/EG. Wanneer de aanbestedende dienst de technische specificaties omschrijft door middel van een verwijzing naar een bepaald merk (in deze zaak minimum Intel Core i5 3,2 GHz of gelijkwaardig), mogen dan de kenmerken van het als gelijkwaardig aangeboden product alleen getoetst worden op de technische specificaties van producten die nog worden vervaardigd, of ook aan de producten op de markt die niet meer worden vervaardigd?