Nieuws

Publicatie: 19 oktober 2022

Door:


Op 3 en 4 oktober vond in Noordwijkerhout de Juridische 2-daagse plaats, georganiseerd door de VNG. De Juridische 2-daagse is een congres voor juristen, afdelingshoofden, juridisch medewerkers en geïnteresseerden die werkzaam zijn bij gemeenten. Kenniscentrum Europa Decentraal was op beide dagen aanwezig. Bezoekers van het congres konden terecht bij verschillende adviseurs en medewerkers die hen enthousiast vertelden over de diensten van KED.

Wet M&O

Op dinsdag 4 oktober verzorgde senior adviseur Jochen Meulman een sessie over de actualiteiten rondom de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). In de sessie is stilgestaan bij het nieuwe wetsvoorstel wat dit najaar door de Tweede Kamer wordt behandeld, waarin de eisen aan het algemeen-belangbesluit worden aangescherpt.

Met dit wetsvoorstel komt het tijdelijk karakter van de Wet Markt en Overheid te vervallen. Het is als decentrale overheid belangrijk om aandacht te hebben voor deze toekomstige wijziging. Totdat duidelijk is wat de wijziging precies zal inhouden, doen decentrale overheden er goed aan recente jurisprudentie mee te nemen wanneer zij door zo’n besluit een economische activiteit willen uitzonderen van de regels van de Wet M&O.

Algemeen-belangbesluiten

Het wetsvoorstel is, na goedkeuring door de ministerraad, naar de Raad van State gestuurd voor advies. Zodra de Raad van State haar advies naar de Tweede Kamer stuurt, wordt de tekst van de wetswijziging openbaar gemaakt. Het is dus nog niet duidelijk welke wijzigingen de wet precies zal bevatten. Wel is een eerder ontwerp van het wijzigingsvoorstel geconsulteerd. Een voorbeeld is dat decentrale overheden hun algemeen-belangbesluiten beter moeten gaan motiveren. Dit is dan ook behandeld binnen de sessie.

Ook zijn er verschillende uitspraken op dit onderwerp behandeld in de sessie. Denk aan de zaken Swinfun en DVI.

Foto: KED-stagiair Damian Slobbe.

Meer informatie

Algemeen belang besluit, Kenniscentrum Europa Decentraal.

Wet Markt en Overheid verlengd tot 1 juli 2023, Kenniscentrum Europa Decentraal.