Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese Unie. De slogan van het Bulgaarse voorzitterschap luidt ‘United we stand strong’. Volgens Bulgarije hebben de afgelopen EU-toppen laten zien dat de Europese droom nog steeds leeft en dat een verenigd Europa het gezamenlijke doel is, ondanks de Brexit en andere uitdagingen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie neemt voorschot op plannen voor het meerjarig financieel kader (MFK)

De Europese Commissie heeft op 8 en 9 januari ideeën gepresenteerd voor het  nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat na 2020 in werking moet treden. Tijdens de conferentie ‘Shaping our future: designing the next Multiannual Financial Framework’ stelde de Commissie voor dit keer eerst de doelen te formuleren die de EU wil realiseren en dan te bespreken welk budget daarvoor nodig is.

Lees het volledige bericht

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de algemene richtsnoeren voor de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen opgesteld. Ook heeft de Europese Commissie op 20 december 2017 een aanbeveling gedaan voor specifieke onderhandelingsrichtsnoeren.

Lees het volledige bericht

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.548.000,- en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 221.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2019.

Lees het volledige bericht

Geef uw feedback over de Gids Sociaal kopen

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om feedback te geven op de Gids Sociaal kopen. Organisaties die zich bezighouden met het beleid en de praktijk van maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen kunnen hun input leveren tot 1 maart 2018.
Lees het volledige bericht

Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa

In 2018 zijn Leeuwarden en Valetta (in Malta) de culturele hoofdsteden van Europa. Het centrale thema in Leeuwarden is ‘Iepen Mienskip’. De stad staat daarmee voor het van onderaf flexibel en transparant samenwerken aan een betere wereld.

Lees het volledige bericht

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over het resultaat. Regionale en lokale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Dit akkoord heeft mogelijk dan ook veel impact op de decentrale praktijk.

Lees het volledige bericht

Sluitingsperiode rond de feestdagen

De feestdagen staan voor de deur. Dat betekent dat de Europese Ster een aantal weken niet verschijnt en dat de helpdesk van Europa decentraal is gesloten. Ook het Coördinatiepunt Staatssteun is gesloten. De laatste nieuwsbrief van dit jaar is op maandag 18 december verstuurd. Op maandag 15 januari verschijnt de eerstvolgende nieuwsbrief. Het HNP en Europa decentraal wensen u alvast fijne feestdagen toe.

Lees het volledige bericht

X