Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Green Deal in het werkprogramma 2020

In december 2019 presenteerde Commissie-Von der Leyen de Green Deal; een veelomvattend programma van voorstellen om de huidige klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken. De Europese Commissie heeft in haar werkprogramma van 2020 aangekondigd de meeste initiatieven uit de Green Deal dit jaar te publiceren. Het gaat om 22 nieuwe wetgevende en niet-wetgevende initiatieven die zich richten op het  koolstofvrij maken van de economie, de bescherming van het milieu, de verduurzaming van de voedselketen, productie en consumptie en mobiliteit. Daarnaast wordt in het werkprogramma ook ingegaan op voorstellen van de voorgaande Commissie die raken aan de Green Deal en geplande en lopende evaluaties van bestaande Europese wetgeving. Lees het volledige bericht

Financiering van de Europese Green Deal

De Europese Commissie geeft in haar werkplan aan dat er een behoorlijke financiering moet worden geregeld om de ambities van de Green Deal te behalen. De Commissie heeft daarom tot doel gesteld om van 2021 tot 2031 ten minste € 1 biljoen aan publieke en private investeringen voor de Green Deal te realiseren. Deze ambitie is kort geleden uitgewerkt in de Commissiemededeling investeringsplan voor een duurzaam Europa. Lees het volledige bericht

A Europe fit for the Digital Age – Interne markt

Een essentieel onderdeel van een Europa dat zich staande kan houden in het digitale tijdperk is een goede werking van de interne markt. Met het werkprogramma 2020 zet de Europese Commissie in op het versterken van de industriële en innovatieve capaciteit van de Europese markt. Verschillende wetgevingsvoorstellen, programma’s en strategieën dragen bij aan een betere werking van de interne markt voor consumenten, bedrijven en de maatschappij. Lees het volledige bericht

A Europe Fit for a Digital Age – Digitale markt

De Europese Commissie heeft de ambitie om de komende vijf jaar het potentieel van het digitale tijdperk volledig te benutten. ‘Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk’ is een van de zes hoofdprioriteiten van de Europese Commissie. Deze prioriteit zal in twee thema’s besproken worden: Digitale markt en Interne markt. In dit artikel wordt de Digitale markt besproken. Voor meer informatie over het eerste thema kunt u het artikel over de Interne markt raadplegen. Lees het volledige bericht

Netwerkbijeenkomst: de Europese agenda voor 2020 voor decentrale overheden

Save-the-date: 23 april 2020

Op 29 januari 2020 heeft de nieuwe Commissie-Von der Leyen haar eerste Werkprogramma gepubliceerd. Hierin worden veel nieuwe plannen aangekondigd, zoals bijvoorbeeld de Green Deal, die een effect gaan hebben op decentrale overheden.

Kenniscentrum Europa decentraal organiseert daarom, in samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie, de VNG, het IPO/HNP en de UvW, een netwerkbijeenkomst over de lokale en regionale aspecten van de nieuwe Europese ambities en maatregelen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen van de Commissie toegelicht door de Commissie zelf én experts van Nederlandse decentrale overheden. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdens workshopsessies samen te sparren over de impact van de nieuwe plannen van de Commissie. Deze sessies gaan inhoudelijk over: de Green Deal, digitalisering en regionale ontwikkeling. Na de bijeenkomst is er een netwerkborrel om ervaringen uit te wisselen.

U kunt zich hier inschrijven, meer informatie over de bijeenkomst volgt.

Waar: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag

Wanneer: Donderdag 23 april 2020

‘Circular City Funding Guide’ gelanceerd om steden te helpen circulair te worden

Op 31 januari 2020 heeft de Europese Investeringsbank (EIB) de Circular City Funding Guide gelanceerd. Dit webportaal biedt informatie en ondersteuning over fondsen en financiering van de circulaire economie in een stedelijke context. Het ondersteunt zo gemeenten, bedrijven en andere stedelijke actoren bij het ontwikkelen van circulaire steden. De gids is een actie van het Urban Agenda Partnerschap voor de circulaire economie en werd gepubliceerd tijdens het CITIES Forum in Porto.

Lees het volledige bericht

SyRI maakt inbreuk op privéleven burger

De wetgeving die de inzet van het Systeem Risico Indicatie (SyRI) reguleert is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat oordeelde de rechtbank op 5 februari 2020 in een zaak die verschillende maatschappelijke organisaties hadden aangespannen tegen het Rijk over het gebruik van SyRI. SyRI is een systeem waarmee de overheid verschillende gegevens van burgers aan elkaar koppelt om fraude met bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen en belastingen te bestrijden. Volgens de rechtbank respecteert SyRI het privéleven echter niet voldoende.

Lees het volledige bericht

Nederland steunt aanpak Europese Green Deal op kosteneffectieve wijze

Nederland steunt de ambities van de Europese Commissie bij de Green Deal. Dat blijkt uit de beoordeling van het EU-voorstel over de Green Deal door de werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC). Het kabinet ziet in de Green Deal met name kansen voor Nederland. Wel blijft het kabinet kritisch op de wetgeving en beleidsmaatregelen die uit de Green Deal voortvloeien, aangezien de Green Deal impact heeft op het beleid van alle overheidsniveaus.

Lees het volledige bericht

Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd

Onlangs is de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld voor alle (decentrale) overheden die geoorloofd staatssteun willen verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De handleiding dient als hulpmiddel voor organisaties die meer informatie willen over het gebruik van de AGVV. Lees het volledige bericht

Werkprogramma 2020: wat zijn de prioriteiten en plannen van de Commissie?

Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie het Werkprogramma voor 2020 gepresenteerd. Het Werkprogramma is gericht op de overgang naar een eerlijk, klimaatneutraal en digitaal Europa. De plannen en prioriteiten zijn ingedeeld aan de hand van een zestal ambities. In de komende maanden zullen de verschillende onderdelen van het Werkprogramma 2020 die relevant zijn voor decentrale overheden worden uitgelicht in de Europese Ster. Hieronder een eerste uiteenzetting van het Werkprogramma op hoofdlijnen. Lees het volledige bericht

Europese Week van Regio’s en Steden zoekt partners

De organisatie van de Europese Week van Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) zoekt partners voor het organiseren van sessies en bijeenkomsten van 12 tot 15 oktober 2020. De thema’s van de week zijn Groen Europa, Cohesie en samenwerking en het betrekken van burgers. Lees het volledige bericht