Nieuws

Publicatie: 3 juni 2024

Door: en


De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend voor het LIFE programma 2021-2027. De Commissie wil graag input verzamelen van alle belanghebbenden voor de tussentijdse evaluatie van het programma.

LIFE

Het LIFE-programma financiert projecten op het gebied van milieu, klimaat en energie. De specifieke doelstellingen van het programma dat vanaf 2021 loopt en in 2027 eindigt, zijn om bij te dragen aan een verschuiving naar een schone, circulaire, energie-efficiƫnte, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie.

Feedback

Met de tussentijdse evaluatie wordt er gekeken naar de uitvoering van het programma in de periode 2021-2024 en worden de resultaten van de eerste gefinancierde activiteiten geanalyseerd. Op basis van de evaluatie worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om het programma in de toekomst te verbeteren.

Bronnen

LIFE programme 2021-2027 – Mid-term evaluation – General survey, Europese Commissie

LIFE (programma voor het milieu en klimaatactie), Kenniscentrum Europa Decentraal