Nieuws

Publicatie: 15 augustus 2023

Door:


Steeds vaker gaat lokaal- en regionaal beleid ook over Europees beleid. Niet alleen omdat gemeenten en provincies medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Europese wetten, maar ook omdat EU-fondsen en Europese netwerken in toenemende mate worden benut om eigen beleidsprioriteiten te realiseren. Hoe kijken gemeenten en provincies tegen deze ontwikkelingen aan? Wat kan er beter? Hoe zien ze de Europees-lokale toekomst? Deze vragen staan centraal bij de Europadag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) op 14 september a.s. in Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht.

Programma

10:30 Inloop met koffie en thee

11:00 – 13:00 Sessie 1: Evaluatie en vooruitblik cohesiebeleid
In deze sessie halen we graag signalen op bij vertegenwoordigers van gemeenten en provincies op het gebied van cohesiebeleid (ook wel bekend als de Europese Structuur- en Investeringsfondsen, of de fondsen EFRO, ESF+, JTF en het Interregprogramma). Graag horen we jullie ervaringen met het huidige cohesiebeleid, wat er beter kan en waar we gezamenlijk voor de periode 2028-2034 op in willen zetten.

13:00 – 14:00 Netwerklunch

13:30 – 14:00 Inloop sessie Europaonderzoek, met koffie en thee

14:15 – 16:15 Sessie 2: Europa op het gemeentehuis en het provinciehuis: in gesprek met gemeenten en provincies over het recent gepubliceerde Europaonderzoek
In deze interactieve sessie gaan we graag dieper in op de resultaten van het in mei gepresenteerde Europaonderzoek, dat inging op de Europeanisering van Nederlandse gemeenten en provincies. Na een inleiding door universitair docent Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) over het onderzoek en de aanbevelingen gaan we in gesprek met gemeenten zelf: wat betekent dit onderzoek voor decentrale overheden en hun koepels en waar zetten we op in richting de toekomst?

16:15 Netwerkborrel

Aanmelden

Praat je graag mee over bovenstaande onderwerpen of wil je meer weten over Europese fondsen en de rol van Europa binnen decentrale overheden? Meld je dan hier aan.