Nieuws

Publicatie: 1 mei 2023

Door:


Het European Urban Initiative (EUI) heeft de oproepen geopend voor het EUI Capacity Building programma. Dit programma heeft als doel om kennis uit de praktijk over stedelijke vraagstukken te delen tussen lokale overheden te stimuleren. Er zijn twee verschillende programma’s opgezet waar steden aan kunnen meedoen, namelijk City-to-City exchanges en Cities Under Review. Het EUI zoekt naar effectieve oplossingen voor de uitdagingen rondom duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het EUI organiseert een webinar over de City-to-City exchanges en Peer reviews op 3 mei van 10:00 tot 11:30. Klik hier om u aan te melden.

European Urban Initiative

Het EUI is een fonds met als doel om innovatieve oplossingen voor hedendaagse stedelijke uitdagingen te ontwikkelen. Met het oog op duurzaamheid, de digitale transitie en sociale vraagstukken wil het EUI nieuwe kennis ontwikkelen en delen. Het EUI wordt gefinancierd vanuit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een budget van 500 miljoen euro voor de periode 2021-2027. In mei zal het EUI ook de oproepen openstellen voor de zogeheten Innovative Actions. In het kader van de Innovative Actions kunnen gemeenten cofinanciering aanvragen voor experimentele projecten.

Meer weten over het EUI andere Europese fondsen? Klik hier voor de EU-fondsenwijzer.

City-to-City exchanges

Steden kunnen zich aanmelden voor de zogeheten ‘City-to-City exchanges’. Dit programma steunt uitwisselingen tussen steden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Gemeenten kunnen zich aanmelden als de zogeheten ‘aanvrager’. De aanvrager nodigt door middel van de aanvraag een gemeente uit een andere Europese lidstaat uit om kennis te delen over een bepaalde uitdaging. De aanvrager kan de andere gemeente bezoeken, of vice versa, met het doel om van de uitwisseling beter te leren hoe stedelijke uitdagingen elders worden aangepakt. Door deze op de praktijk gerichte aanpak stimuleert het EUI gemeenten om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Steden kunnen zich aanmelden als aanvrager voor de City-to-City exchanges tot 17 november 2023. De aanmeldingen worden op doorlopende basis afgehandeld.

“De aanvrager kan de andere gemeente bezoeken, of vice versa, met het doel om van de uitwisseling beter te leren hoe stedelijke uitdagingen elders worden aangepakt.”

Cities Under Review

Daarnaast opent het EUI ook de oproepen voor de het traject ‘Cities Under Review’. Hierin stellen lokale overheden zich kandidaat voor een evaluatie van hun duurzame stedelijke ontwikkelingsstrategie. Ambtenaren van andere lokale overheden zullen de beoordeling uitvoeren aan de hand van het Handbook for Sustainable Urban Development Strategies. Door bewuster een strategie op te stellen en daarna feedback te ontvangen op die strategie moet Cities Under Review helpen met de ontwikkeling van beter beleid om stedelijke uitdagingen aan te gaan. Gemeenten kunnen zich tot 29 mei 2023 aanmelden voor het Cities Under Review project.