Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Zomersluiting helpdesk en Europese Ster

De helpdesk en de Europese Ster gaan er deze zomer even tussenuit! De helpdesk is gesloten van 27 juli t/m 21 augustus. De Europese Ster verschijnt tijdelijk niet van 18 juli tot en met 25 augustus. Wel blijven we u via onze site op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Lees het volledige bericht

Wijziging Gids Proportionaliteit: op voorhand uitsluiten van een tenderkostenvergoeding is disproportioneel

Na eerder onderzoek is naar voren gekomen dat het op voorhand uitsluiten van een tenderkosten­vergoeding bij te laat ingetrokken aanbestedingen in strijd is met het proportionaliteits­beginsel. Om deze reden is de Adviescommissie Gids Proportionaliteit gevraagd de Gids Proportionaliteit aan te passen. De Gids Proportionaliteit is daarom per 1 juli 2020 gewijzigd. Ook is per dezelfde datum een aantal (niet inhoudelijke) wijzigingen in het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) aangebracht. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 29 juni bekendgemaakt. Lees het volledige bericht

Akkoord over groene investeringscriteria

Het Europees Parlement en de Raad zijn akkoord met de groene taxonomieverordening. Deze verordening stelt criteria vast die duidelijk moeten maken welke activiteiten als ‘groen’ of ‘duurzaam’ mogen worden aangemerkt. Dit moet zogenoemde ‘greenwashing’ voorkomen en groene investeringen stimuleren. De verordening is van toepassing op financiële producten, zoals beleggingen.

Lees het volledige bericht

Labels ‘composteerbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’ risico voor verwarring

Kunststoffen in bioafval worden een steeds groter probleem. Dat meldt het rapport ‘Bio-waste in Europe’ van de Europese Milieuagentschap. De huidige labels ‘composteerbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’ voor plastic consumentenproducten kunnen voor consumenten verwarrend werken. Plastic in bioafval bemoeilijkt de behandeling en verwerking. Hierdoor kunnen de kosten voor de behandeling van bioafval oplopen. Het rapport roept daarom om duidelijke en consistente regels voor etikettering van composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe handboeken in het kader van sociaal verantwoord aanbesteden

Door sociaal verantwoord aan te besteden kunt u sociale aspecten en overwegingen meenemen in het aanbestedingsproces, bijvoorbeeld om werkgelegenheid te creëren of ondernemingen in de sociale economie kansen te bieden. DG Grow heeft twee boeken gepubliceerd over sociaal verantwoord aanbesteden. Beide boeken benadrukken, in lijn met de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, het belang van sociaal verantwoord aanbesteden en bevatten voorbeelden uit de praktijk waarin de overheid door middel van overheidsopdrachten sociale belangen heeft behartigd.
Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s richt werkgroep Green Deal Going Local op

Het Europees Comité van de Regio’s heeft een werkgroep ‘Green Deal Going Local’ opgericht. De werkgroep moet ervoor zorgen dat de Green Deal wordt vertaald in tastbare projecten en directe financiering voor regionale overheden. De werkgroep bestaat uit 13 lokale en regionale vertegenwoordigers, waaronder de Nederlandse Tjisse Stelpstra (ECR & lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe).

Lees het volledige bericht

Praktijkpanel: ‘De Europabewuste ambtenaar: iemand die waarschuwt voor onvoorzien onheil, maar ook kansen weet te grijpen’

In de 1000e editie van de Europese Ster kan een interview met experts vanuit decentrale overheden die direct in aanraking komen met Europees recht en beleid niet ontbreken. Daarom namen wij voor deze speciale editie contact op met de Praktijkraad van Europa decentraal. Deze Praktijkraad, waar ongeveer 20 ambtenaren uit ‘decentraal Nederland’ zitting in hebben, komt een paar keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten licht het kenniscentrum de Praktijkraadsleden in over recente ontwikkelingen op het gebied van EU-recht en -beleid én op het gebied van het kenniscentrum. De Praktijkraadsleden verzorgen daarnaast relevante input vanuit de praktijk waardoor het kenniscentrum haar producten en diensten goed op de doelgroep kan afstemmen. We gaan in gesprek met drie leden van de Praktijkraad. Ingeborg Leermakers, manager financiën en inkoop van waterschap de Dommel, Paul Hogenhuis, jurist bij provincie Brabant op het gebied van vrij verkeer en digitale overheid, en Caroline van der Werff, aanbestedingsjurist bij gemeente Hilversum. Met hen spreken we, via Microsoft Teams, over hoe het is om te werken met Europa.

Lees het volledige bericht

Interview Didier Herbert: ‘Europees beleid kan en mag niet alleen in Brussel worden bedacht’

Didier Herbert heeft een juridische en economische opleiding en is van Belgische nationaliteit. Hij is zijn carrière gestart in het bedrijfsleven en in de advocatuur. Daarna heeft hij het overgrote deel van zijn carrière voor de Europese Commissie te Brussel gewerkt, op verschillende beleidsdomeinen. Nadat hij directeur van de Raad voor Regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board) van de Europese Commissie was, is hij nu hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.

Lees het volledige bericht