Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Nieuwe regels omtrent drones en vliegzones

Vanaf juli 2020 zullen er nieuwe eisen gelden voor drones en het uitvoeren van vluchten hiermee. Een onderdeel hiervan is dat Nederland bepaalde vliegzones vast kan stellen waar strengere of juist soepelere regels gelden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalt input op over de omgang met drones en de vliegzones in het participatieproces zones voor drones. Lees het volledige bericht

Kroatisch voorzitterschap Raad van de EU van start in 2020

Kroatië zal van 1 januari tot 30 juni 2020 het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU overnemen, in navolging van Finland. Onder het motto ‘Een sterk Europa in een wereld van uitdagingen’ zal Kroatië de prioriteiten vormgeven tijdens zijn termijn. Het is de eerste keer dat Kroatië het voorzitterschap heeft sinds toetreding tot de Europese Unie in 2013. Lees het volledige bericht

Kabinet richt meldloket op voor informatiedeling grensoverschrijdende medewerkers

Decentrale overheden kunnen met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer zij als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Dit gebeurt bij het aannemen van gedetacheerde personen uit andere lidstaten of bij het detacheren van personen naar organisaties over de grens. Het kabinet publiceerde onlangs een reactie op de Commissie-evaluatie van de toepassing van deze richtlijnen, en is van plan om een meldloket in te stellen om het delen van informatie over grensoverschrijdende medewerkers tussen lidstaten verder te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Nieuw CPV-factsheet

Volgens de CPV-verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. In dit hernieuwde factsheet wordt inzicht gegeven in de systematiek en werking van dit systeem.

Lees het volledige bericht

Brexit: verkiezingen VK geweest

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden. Lees het volledige bericht

Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het partnerschapsbeginsel moet bovendien worden versterkt om ervoor te zorgen dat lokale overheden worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale uitgavenplannen voor cohesie. Lees het volledige bericht

Interview gedeputeerde Rijsberman over cohesiebeleid na 2020

Michiel Rijsberman is gedeputeerde voor de provincie Flevoland. Hij heeft, naast cultuur, erfgoed en nationaal park Nieuwland, Europa in zijn portefeuille. Hierin werkt hij aan het cohesiebeleid post-2020 voor de provincie. Dit is zijn tweede periode en doet dit voor 4,5 jaar. Europa decentraal praat met hem over de Europese onderhandelingen over het nieuwe regionaal beleid, wat de provincie hierin doet en wat zijn rol is. Lees het volledige bericht