Zoeken
Onderwerpen

Grensoverschrijdende samenwerking: Terugblik en vooruitblik op toekomstige grensmogelijkheden

Het Nederlandse kabinet heeft zich de afgelopen regeerperiode ingezet voor het wegnemen van grensbelemmeringen, maar de potentie van de grensregio’s is nog niet volledig benut. Dat concludeert demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. In een brief aan de Tweede Kamer blikt Knops terug op de hoofdlijnen van de afgelopen kabinetsperiode en vraagt aandacht voor de potentie van grensgebieden. De grensrestricties ten gevolge van de coronapandemie benadrukken dat grensoverschrijdende samenwerking belangrijk is voor het dagelijks leven van bewoners en bedrijven in de grensregio’s.

Lees het volledige bericht

Deel uw feedback op MVI-criteria

Er kan nu feedback gegeven worden op de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Iedereen is uitgenodigd om opmerkingen, verbeteringen en/of onjuistheden van de criteria door te geven. Dit draagt bij aan het beter laten verlopen van inkoop en aanbestedingen.

Lees het volledige bericht

European City Facility (EUCF) biedt financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van investeringsprogramma’s in duurzame energie

De tweede ronde voor financieringsaanvragen via de European City Facility (EUCF) is geopend. De European City Facility is een financiële ondersteuning op maat van €60.000 die steden en gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Lees het volledige bericht

Consultatie over duurzaamheidscriteria voor energieopwekking door biomassa uit bosbouw

In richtlijn Hernieuwbare Energie (2018/2001) zijn duurzaamheidscriteria geïntroduceerd voor bio-brandstoffen en vloeibare biomassa. Deze duurzaamheidscriteria gelden voor de bio-energie in de elektriciteit, verwarmingssector, koelingssector en vervoerssector in de EU. In de opengestelde consultatie kan er nu worden gereageerd op een verdere uitwerking van deze criteria.

Lees het volledige bericht

Even voorstellen… Jochen Meulman

Wie ben je en wat is je achtergrond?

Ik ben Jochen Meulman en per 1 maart 2021 ben ik begonnen als senior jurist bij het Kenniscentrum Europa decentraal. Voordat ik bij het KED begon, heb ik bijna vijftien jaar gewerkt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daar heb ik ruime ervaring opgedaan in een breed aantal rechtsgebieden van Europese oorsprong, waaronder mededingingsrecht maar bijvoorbeeld ook openbaar-vervoerrecht, telecommunicatierecht en energierecht. Voordat ik bij de ACM werkte, was ik docent en onderzoeker EU-recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ik terecht kwam na mijn studie Europees recht aan de Universiteit Maastricht. Met andere woorden: ik draai al een hele tijd mee in de wereld van Europese wet- en regelgeving.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert maatregelen voor de handhaving van kinderrechten

Armoede en risico op sociale uitsluiting vormen grote belemmeringen voor de realisatie van gelijke kansen voor kinderen. De Europese Commissie heeft nu een kinderrechtenstrategie en een voorstel voor een Europese kindergarantie gepubliceerd. De strategie en kindergarantie bevatten plannen van de Commissie om de rechten van kinderen te bevorderen en roepen lidstaten op met eigen initiatieven te komen. Decentrale overheden kunnen hieraan bijdragen door op lokaal niveau bijvoorbeeld gezonde lunchmaaltijden aan te bieden op school of kinderen te betrekken bij het democratisch proces.

Lees het volledige bericht

Aanmeldperiode European Public Sector Award 2021 gestart

Bent u trots op een door u gerealiseerd innovatief project en interesseert u zich voor andere projecten van Europese collega’s? Met de European Public Sector Award (EPSA) worden dit jaar voor de achtste keer prijzen uitgereikt aan innovatieve topprestaties van overheidsorganisaties in heel Europa. Om de twee jaar wordt de prijs uitgereikt, uit alle overheidslagen kunnen projecten meedingen. De organisatie is nu op zoek naar nieuwe inbreng. Meld uw innovatie uiterlijk voor 10 mei 2021 aan.

Lees het volledige bericht

Tweejaarlijkse rapportage subsidies WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)

Elke twee jaar moet Nederland aan de World Trade Organisation (WTO) rapporteren over alle subsidies die onder het WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) vallen. Decentrale overheden worden verzocht het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over subsidies die onder de reikwijdte van de ASCM vallen.

Lees het volledige bericht

Consultatie over Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen

De Europese Commissie heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Interoperabiliteit maakt het mogelijk voor decentrale overheden om op een begrijpelijke manier informatie uit te wisselen met burgers en bedrijven. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten aan burgers en bedrijven.

Lees het volledige bericht

Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie

In het kader van de Europese Green Deal is vorige maand een nieuwe Europese klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld. Met deze strategie moet de EU maatschappelijk en economisch weerbaarder worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Door klimaatverandering krijgt de EU onder andere te maken met teruglopende oogstopbrengst door toenemende droogte en oversterfte door extreme hitte. De nieuwe klimaatadaptatiestrategie streeft naar een slimmere, snellere en systematischere klimaatadaptatie en meer internationale aandacht voor het aanpassingsvermogen van landen en regio’s. Het past in het Fit for 55-werkprogramma van de Europese Commissie, wat moet bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55%. Lees het volledige bericht