Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Brexit-update: EU-27 regeringsleiders zien nog weinig voortgang in de Brexit onderhandelingen

De verwachtingen voor de Europese Raad in oktober 2018 waren hoog. Dit had de doorslaggevende EU-top moeten worden, waarin de uittredingsovereenkomst tussen het VK en de EU beklonken had moeten worden. Hoewel er over veel onderwerpen reeds eerder overeenstemming is bereikt, bleek afgelopen week dat er op een aantal cruciale onderwerpen nog geen consensus was. Europese Raad voorzitter Donald Tusk zei afgelopen dinsdag voorafgaand aan de EU-top dat een no deal-scenario waarschijnlijker dan ooit is. Hij riep dan ook op tot goede wil en vastberadenheid aan beide kanten. Lees het volledige bericht

Eerste aanvraagronde WiFi4EU opent woensdag 7 november om 13:00 uur

De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt op woensdag 7 november 2018 om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen kunnen zich via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven. Het is zaak om woensdag zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd door de Europese Commissie

Op 26 oktober 2018 heeft de Europese Commissie de verlenging en uitbreiding van de Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd. Decentrale overheden kunnen van de Catalogus gebruikmaken wanneer ze steun willen verlenen voor de actieve ontwikkeling en beheer van natuur en landschap, waardoor kwetsbare soorten worden beschermd en zich kunnen ontwikkelen. In hoofdlijnen is de catalogus gelijk gebleven maar op een aantal punten is de catalogus verder uitgebreid. Specifieke informatie over de wijzigingen is (binnenkort) hier terug te vinden in het besluit. Lees het volledige bericht

Kritische vragen vanuit Tweede Kamer over EU-migratievoorstellen

Afgelopen woensdag (31 oktober) zijn de migratievoorstellen van de Europese Commissie behandeld in een commissievergadering van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg werden door Kamerleden kritische vragen gesteld aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers. Voor decentrale overheden kunnen de migratievoorstellen voor veranderingen gaan zorgen, met name rondom vreemdelingendetentie en de manier waarop de lokale veiligheidsdiensten en politie hiermee om moeten gaan. Bovendien zullen gemeenten naar verwachting verantwoordelijk worden voor de inburgering van statushouders. Lees het volledige bericht

Besluitvorming over zomer- of wintertijd is uitgesteld

Op maandag 29 oktober besloot de Europese Commissie dat de afschaffing van het verzetten van de klok uitgesteld zal worden tot 2021. De besluitvorming voor de lidstaten over welke tijd (zomer- of wintertijd) aan te houden, heeft langer nodig dan in eerste instantie werd gedacht. Lees het volledige bericht

In memoriam Bart Hessel

Founding father van ‘Professionalisering van decentraal beleid door een beleidsmatig Europabewustzijn’

Op 23 oktober is Bart Hessel overleden. Bart Hessel was vanaf de beginjaren van Europa decentraal al betrokken bij de (wetenschappelijke) Adviesraad van het kenniscentrum en fungeerde daarna tot 2012 als de wetenschappelijk adviseur van Kenniscentrum Europa decentraal. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert plannen voor 2019

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2019 gepresenteerd. Met de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 in aantocht is dit het laatste werkprogramma van de huidige Commissie-Juncker. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans zei hierover: „Deze Commissie richt haar aandacht consequent op problemen die alleen met gezamenlijke Europese actie kunnen worden aangepakt. Dit werkprogramma bevat geen verrassingen: alle nodige voorstellen zijn ingediend, maar nu moeten ze worden goedgekeurd en moeten de voordelen concreet worden verwezenlijkt. We richten ons ook op de toekomst, met initiatieven die voor de Unie van morgen, die 27 lidstaten telt, leiden tot een optimistische visie op een eerlijke en duurzame toekomst voor alle Europeanen.”

Lees het volledige bericht

X