Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Derde peiling Europees Parlement laat ook Nederlandse zetelverdeling zien

Het Europees Parlement heeft voor de derde keer in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 een peiling gepubliceerd. Deze peiling laat de verwachte zetelverdeling in het Parlement zien, waarbij als gevolg van de Brexit wordt uitgegaan van 705 zetels in plaats van de huidige 750. In deze peiling is ook zichtbaar hoe de Nederlandse politieke partijen er op dit moment voor staan. Lees het volledige bericht

Europees akkoord over wijzigen vennootschapsrichtlijn ter bevordering van grensoverschrijdende mobiliteit

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben op 13 maart overeenstemming bereikt over het wijzigen van de vennootschapsrichtlijn. Het doel van deze wijziging is om de mobiliteit van ondernemingen in de Europese Unie te bevorderen door middel van duidelijke procedures voor grensoverschrijdende verhuizingen, splitsingen en fusies. Lees het volledige bericht

Kenniscentrum Europa decentraal zoekt nieuwe Praktijkraadsleden

Komt u in uw dagelijkse werkzaamheden veel in aanraking met Europese rechts- en beleidsthema’s, zoals bijvoorbeeld aanbesteden, staatssteun, duurzaamheid en milieu of privacy? En lijkt het u interessant om actualiteiten en ervaringen rondom deze thema’s uit te wisselen met collega’s bij andere decentrale overheden en met Kenniscentrum Europa decentraal? Solliciteer dan naar één van de drie nieuw vrijgekomen plekken voor Praktijkraadslid van Europa decentraal.

Lees het volledige bericht

EU voltooit voorbereidingen op mogelijke no-deal Brexit

De Europese Commissie maakte maandag 25 maart bekend dat de noodvoorbereidingen op EU-niveau met betrekking tot een mogelijke Brexit zonder terugtrekkingsakkoord zijn afgerond. De Commissie heeft in totaal negentien wetgevingsvoorstellen gedaan. Daarvan zijn er zeventien inmiddels aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement. De laatste twee voorstellen worden op dit moment gefinaliseerd door de EU-medewetgevers. De Commissie blijft ook EU-burgers en bedrijven aansporen om zichzelf te blijven informeren en zo goed mogelijk voor te bereiden op het no-deal-scenario.

Lees het volledige bericht

Minister De Jonge: Europese aanbestedingsregels zorg niet proportioneel

Nederland verzoekt de Europese Commissie om de aanbestedingsregels met betrekking tot de inkoop van zorg tegen het licht te houden. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport levert de verplichting om de inkoop van zorg Europees aan te besteden te veel administratieve lasten op in verhouding tot de voordelen die dit teweeg zou brengen voor de interne markt.

Lees het volledige bericht

Autoriteit persoonsgegevens: nieuwe boetebeleidsregels en tips register van datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de boetebeleidsregels aangepast. Deze regels maken inzichtelijk hoe de AP de hoogte van een boete berekent. De AP kan onder andere boetes opleggen bij overtredingen van de AVG en de bijbehorende Uitvoeringswet AVG, maar ook voor de andere wetten waarop zij toezicht houdt zoals de Telecommunicatiewet en de eIDAS-verordening. De vorige boetebeleidsregels hadden nog betrekking op privacywetgeving die sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verouderd is.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie specificeert criteria voor biobrandstoffen

De Europese Commissie heeft een verordening gepubliceerd met daarin de criteria voor biobrandstoffen. Deze verordening vult de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen uit 2018 aan. Aan de hand van deze criteria kan worden vastgesteld welke biobrandstoffen wegens ongewenste effecten maar beperkt meegeteld kunnen worden voor het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie. De productie van biobrandstoffen is namelijk niet altijd even duurzaam als gevolg van indirecte verandering van landgebruik.

Lees het volledige bericht

X