Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Verbod op wegwerpplastic bekrachtigd door EU-lidstaten

Wegwerpplastics worden vanaf 2021 verboden in de EU. De lidstaten namen vorige week een richtlijn aan die de milieuschade als gevolg van rondslingerend plastic terug moet dringen. Het verbod geldt voor plastic producten die slechts eenmaal gebruikt kunnen worden, zoals plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes. Voorwaarde is wel dat er redelijke alternatieven moeten bestaan voor dergelijke producten. Daarnaast bevat de richtlijn onder meer doelstellingen voor het recyclen van plastic flessen en bepalingen omtrent producentenaansprakelijkheid.

Lees het volledige bericht

EU-lidstaten nemen nieuwe regels voor bemestingsproducten aan

De Europese lidstaten hebben vorige week de nieuwe meststoffenverordening officieel aangenomen. De nieuwe regels zorgen voor harmonisatie van de normen die binnen de EU gelden voor meststoffen, waardoor deze binnen de hele Unie verhandeld kunnen worden. In feite ontstaat er zo een open Europese markt voor meststoffen. Op dit moment is deze markt nog erg gefragmenteerd. Hoewel de verordening nu formeel is aangenomen duurt het nog drie jaar voordat deze daadwerkelijk van toepassing wordt.

Lees het volledige bericht

Speciale aandacht voor grensregio’s in Atlas voor gemeenten

Op 23 mei is in Enschede de 21e editie van de Atlas voor gemeenten uitgereikt met als thema ‘groei en krimp’. Tijdens de uitreiking gingen staatssecretaris Knops, econoom Coen Teulings en onderzoeker Roderik Ponds uitgebreid in op de vraagstukken rondom de groei en de krimp van gemeenten. Bijzondere aandacht was er voor gemeenten binnen grensregio’s. Kenniscentrum Europa decentraal was bij de uitreiking en doet verslag.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden verlagen CO2-uitstoot door klimaatvriendelijk inkopen

Overheden kunnen door verantwoord inkoopbeleid fors besparen op hun CO2-uitstoot. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de effecten van de ‘impuls klimaatneutraal en circulair inkopen’. De Rijksoverheid stelde in 2018 geld beschikbaar om door middel van publieke inkoop een impuls te geven aan een klimaatneutrale en circulaire economie. Deze impuls bestond onder meer uit het aanbieden van leernetwerken, en het faciliteren van pilots om bijvoorbeeld schone energie in te kopen. Het RIVM onderzocht de voorlopige effecten van deze projecten.

Lees het volledige bericht

Data over besteding Europese subsidies beschikbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een rapport uitgebracht over de Europese financiering van duurzame projecten in 2018. Het betreft projecten waarbij één of meerdere Nederlandse partners betrokken zijn. Daarnaast heeft de Europese Commissie een tool gelanceerd die per regio kan laten zien waar verschillende subsidiegelden terechtkomen. Beide publicaties dragen bij aan het inzichtelijk maken van het gebruik en de verdeling van Europese financieringsinstrumenten.

Lees het volledige bericht

Zomerreceptie TenneT in Brussel

TenneT, de Nederlands/Duitse netbeheerder organiseert op 19 juni voor de derde keer de jaarlijkse zomerreceptie in hun kantoor in Brussel. De receptie begint om 18.00 uur met een openingsspeech door Eurocommissaris Frans Timmermans en TenneT’s CEO Manon van Beek.

Indien u geïntereseerd bent in het bijwonen van dit evenement dan kunt u contact opnemen met Timm Krägenow, hoofd van TenneT in Brussel.

 

JURIDISCHE STAGE BIJ KENNISCENTRUM EUROPA DECENTRAAL

Informeer gemeenten, provincies en waterschappen over wat Europa betekent voor hun dagelijkse praktijk

Mag een gemeente financiële steun aan een plaatselijk museum verstrekken? Wanneer moet een provincie de inhuur van personeel Europees aanbesteden? En: kan een waterschap dat hernieuwbare energie opwekt dit product in de markt zetten? Ben jij geïnteresseerd in dergelijke Europese vraagstukken en lijkt het je leuk om te leren hoe je de antwoorden op deze vragen op een begrijpelijke manier kunt vertalen naar de praktijk van decentrale overheden? Kom dan Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunen als stagiair. Lees het volledige bericht

SEREH: hoe grensoverschrijdende samenwerking lokale voordelen kan hebben

Een voorbeeld van innovatief energiebeleid met behulp van Europees geld is SEREH: Smart Energy Region Emmen Haren. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen en de Duitse gemeente Haren moet mogelijk maken dat beide gemeenten optimaal profiteren van lokaal opgewekte duurzame energie. De samenwerking met Haren is tot stand gekomen vanuit het wederzijds besef dat de twee gemeenten elkaar nodig hebben voor het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Europa decentraal sprak met projectleider Siegbert van der Velde en beleidsadviseur energietransitie Melinda Loonstra over dit project.  Lees het volledige bericht

X