Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Praktijkpanel: ‘De Europabewuste ambtenaar: iemand die waarschuwt voor onvoorzien onheil, maar ook kansen weet te grijpen’

In de 1000e editie van de Europese Ster kan een interview met experts vanuit decentrale overheden die direct in aanraking komen met Europees recht en beleid niet ontbreken. Daarom namen wij voor deze speciale editie contact op met de Praktijkraad van Europa decentraal. Deze Praktijkraad, waar ongeveer 20 ambtenaren uit ‘decentraal Nederland’ zitting in hebben, komt een paar keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten licht het kenniscentrum de Praktijkraadsleden in over recente ontwikkelingen op het gebied van EU-recht en -beleid én op het gebied van het kenniscentrum. De Praktijkraadsleden verzorgen daarnaast relevante input vanuit de praktijk waardoor het kenniscentrum haar producten en diensten goed op de doelgroep kan afstemmen. We gaan in gesprek met drie leden van de Praktijkraad. Ingeborg Leermakers, manager financiën en inkoop van waterschap de Dommel, Paul Hogenhuis, jurist bij provincie Brabant op het gebied van vrij verkeer en digitale overheid, en Caroline van der Werff, aanbestedingsjurist bij gemeente Hilversum. Met hen spreken we, via Microsoft Teams, over hoe het is om te werken met Europa.

Lees het volledige bericht

Interview Didier Herbert: ‘Europees beleid kan en mag niet alleen in Brussel worden bedacht’

Didier Herbert heeft een juridische en economische opleiding en is van Belgische nationaliteit. Hij is zijn carrière gestart in het bedrijfsleven en in de advocatuur. Daarna heeft hij het overgrote deel van zijn carrière voor de Europese Commissie te Brussel gewerkt, op verschillende beleidsdomeinen. Nadat hij directeur van de Raad voor Regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board) van de Europese Commissie was, is hij nu hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.

Lees het volledige bericht

Interview Jan van Zanen (VNG): ‘De Rijksoverheid ontwikkelt zich tot een middenbestuur: een overheidslaag tussen de regionale en internationale bestuurslaag in’

Jan van Zanen is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Utrecht. Op 1 juli begint van Zanen als burgemeester in Den Haag. Van Zanen was eerder burgemeester van Amstelveen (2005-2013), partijvoorzitter van de VVD (2003-2008) en wethouder in Utrecht (1998-2005). Speciaal voor de 1000e editie van de Europese Ster ging hij met ons in gesprek over het belang van Europa voor gemeenten en de rol die gemeenten spelen in Europa.

Lees het volledige bericht

Interview Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen): ‘De noden van vandaag moeten niet onze ogen doen sluiten voor de noodzakelijkheden voor de toekomst’

Rogier van der Sande is voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland. Van der Sande was eerder gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (2011-2017) en wethouder van de gemeente Leiden (2000-2006). Speciaal voor de 1000e editie van de Europese Ster ging hij met ons in gesprek over onder andere het belang van de betrokkenheid van de waterschappen in Europa en over zijn wensen voor de toekomst.

Lees het volledige bericht

Interview Tom de Bruijn: Waar Brussel en de Nederlandse decentrale overheden elkaar nodig hebben

Tom de Bruijn bekleedde in zijn carrière meerdere functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken waaronder die van Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Ook heeft hij zich als wethouder bij de gemeente Den Haag beziggehouden met onderwerpen als milieu en is hij betrokken geweest bij grote projecten, waarbij hij vaak met Europa in aanraking kwam. Verder was hij van 2012 tot en met 2014 voorzitter van het bestuur van Europa decentraal. Thans bekleedt hij een aantal toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael, en geeft hij les aan de Universiteit van Leiden. We spraken met hem over het nieuwe Europese budgetvoorstel, de samenwerking tussen het Rijk en decentrale overheden en zijn blik op de toekomst.

Lees het volledige bericht

Betere Europese regelgeving nodig om de circulaire economie in steden te ondersteunen

Hoe kan de Europese regelgeving worden verbeterd om de transitie naar een circulaire economie in steden beter te ondersteunen? Het Partnerschap voor de Circulaire Economie onderzocht de belemmeringen in regelgeving, financiering en kennis en ondernam vervolgens twaalf verschillende acties om deze belemmeringen te verminderen of weg te nemen. In de publicatie ‘Better regulation for a Circular Economy’ licht het partnerschap twee acties toe die op het gebied van betere regelgeving zijn genomen. Kenniscentrum Europa decentraal heeft het Partnerschap ten aanzien van deze betere regelgeving acties ondersteund en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de publicatie.

Lees het volledige bericht

Werkprogramma 2020 herzien: stand van zaken

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2020 herzien. Door de uitbraak van COVID-19 en de gevolgen daarvan verschoven de prioriteiten van de Europese Commissie en liep de uitvoering van het werkprogramma vertraging op. Initiatieven die direct verband hielden met de coronacrisis en het economische herstel hadden prioriteit. In dit artikel worden de thema’s uit het werkprogramma belicht die voor decentrale overheden relevant zijn. Ook wordt er een kort overzicht van reeds gepubliceerde initiatieven gegeven.

Lees het volledige bericht

Uitgestelde vierde call Wifi4EU opent vandaag

De vierde call voor Wifi4EU-vouchers opent vandaag op 3 juni 2020 om 13:00 tot 4 juni om 17:00. Deze stond eerst gepland in maart 2020, maar werd verplaatst vanwege het coronavirus. Met deze call wordt er voor €14,2 miljoen aan vouchers voor uitgegeven. Dit komt neer op 947 vouchers. Met een voucher kunnen gemeenten gratis WiFi-netwerken opzetten in de publieke ruimte. De vouchers worden uitgegeven volgens het principe: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Lees het volledige bericht

Energieopslag cruciaal voor de energietransitie

Innovatieve oplossingen voor energieopslag zijn cruciaal voor de energietransitie. Dat toont de studie ‘Study on energy storage – Contribution to the security of the electricity supply in Europe’ in opdracht van de Europese Commissie aan. Energieopslag is namelijk nodig om hernieuwbare energiebronnen te integreren in het energiesysteem, en tegelijkertijd flexibiliteit, energiezekerheid en marktwerking te kunnen waarborgen. Om de huidige belemmeringen op het gebied van energieopslag aan te pakken is allereerst een adequate implementatie en uitvoering van het pakket voor schone energie noodzakelijk, aldus het rapport.

Lees het volledige bericht