Zoeken
Onderwerpen

Groen licht voor het Just Transition Fund (JTF): gelden beschikbaar voor eerlijke energietransitie

De Raad van Ministers is akkoord met de oprichting van het Just Transition Fund (JTF). Leden van het Europees Parlement stemden reeds op 18 mei in met de oprichting van het JTF, waarmee het Fonds nu definitief is goedgekeurd. Het fonds is één van de drie pijlers van het Just Transition Mechanism (JTM) en moet ervoor zorgen dat de energietransitie op een eerlijke manier plaatsvindt. Aan nationale overheden is het nu de taak om een plan aan te leveren voor de bestemming van de gelden. Lees het volledige bericht

Europese Commissie neemt nieuwe hulpmiddelen aan voor een veilige uitwisseling van persoonsgegevens

De Europese Commissie is voortdurend bezig om de mogelijkheden voor beschermde uitwisseling van persoonsgegevens te verbeteren. Daarvoor heeft de Commissie twee hulpmiddelen aangenomen: de standaard verwerkersovereenkomst en een modelcontract voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens. Het doel van deze nieuwe modelcontracten is om juridische voorspelbaarheid te creëren waar betrokken partijen op kunnen vertrouwen.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: geef uw feedback op de richtsnoeren voor risicofinanciering en de richtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun

In twee openbare raadplegingen vraagt de Europese Commissie feedback over de richtsnoeren voor risicofinanciering en de ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun. Beide raadplegingen gaan over conceptteksten van de richtsnoeren. De aanpassingen aan de richtsnoeren voor risicofinanciering zijn vooral gericht op de vereenvoudiging en verduidelijking van de regels. De ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun bevatten wijzigingen om aan te sluiten op de beleidsprioriteiten van de Green Deal. Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert voorstel voor een Europese digitale identiteit

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor Europese burgers om zich digitaal te identificeren. Daarom heeft de Commissie een kader voorgesteld voor een Europese identiteit. Burgers kunnen met hun smartphone digitale identiteitsbewijzen zoals paspoorten of rijbewijzen delen vanuit hun Europese portemonnee voor digitale identiteit. Met hun nationale digitale identificatie zullen burgers toegang hebben tot online diensten in heel Europa. Ook decentrale overheden zullen verplicht worden om de Europese digitale identiteit te erkennen.

Lees het volledige bericht

Europese Agenda Stad: Publicatie ‘Quick Scan’ Betere Regelgeving

Het ontwikkelen van betere regelgeving en het aanpakken van knelpunten in Europese wet- en regelgeving draagt bij tot de ontwikkeling van Europese steden. Binnen de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU) hebben 13 thematische partnerschappen 33 aanbevelingen (Acties) voor betere regelgeving op EU-niveau geformuleerd. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan van deze Acties om te bepalen welke de grootste kans van slagen hebben. Lees het volledige bericht

Tips en praktijkvoorbeelden van de Europese Commissie voor maatschappelijk verantwoord inkopen

De Europese Commissie heeft een nieuwe editie van de gids voor sociaal inkopen gepubliceerd. Deze gids geeft informatie over de mogelijkheden die het Europese juridische kader biedt voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bovendien bevat de gids veel praktische voorbeelden die decentrale overheden kunnen helpen om hun MVI-beleid verder vorm te geven.

Lees het volledige bericht

Creatief Europa: 300 miljoen euro beschikbaar voor cultuursector

De Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen om de culturele en de creatieve sector binnen Europa te ondersteunen. De reeks maatregelen volgt na de goedkeuring van het nieuwe werkprogramma ‘Creatief Europa’. Door de goedkeuring komt er voor 2021 een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro vrij. Hierdoor kunnen kunstenaars en professionals uit alle culturele sectoren aanspraak maken op financiële middelen om interdisciplinair en grensoverschrijdend samen te werken.

Lees het volledige bericht

Jaaroverzicht 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd

De coronacrisis heeft zich maar in beperkte mate vertaald in de werkdruk van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ondanks een sluiting van twee maanden in het voorjaar hebben de Europese rechters in Luxemburg 1540 zaken afgehandeld, zijn technologische oplossingen voor zittingen gevonden en heeft het Hof zich uitgesproken over het Verenigd Koninkrijk dat de Europese Unie heeft verlaten. Informatie hierover en meer is te vinden in het jaaroverzicht van het Hof van 2020.

Lees het volledige bericht

Vijf EU-workshops: geef uw mening over stedelijke mobiliteit

Stedelijke mobiliteit moet minder vervuilend worden en dient een grondige groene en digitale transitie te ondergaan volgens de Europese Unie. Daarvoor heeft de Europese Commissie prioriteiten geformuleerd in de Green Deal en de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Ter implementatie daarvan wordt het EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit gelanceerd. In dit kader organiseert de Commissie in juni maar liefst vijf workshops. Lees het volledige bericht