Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opnieuw moet beslissen of het voor twee grootschalige sportwinkels van Decathlon een uitzondering maakt op de provinciale brancheringsregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak greep hierbij terug op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’).

Lees het volledige bericht

Nederland krijgt € 23 miljoen aan Europese vervoerssubsidies

Nederland krijgt dit jaar € 23 miljoen aan Europese subsidies voor infrastructuur. Het geld is onder andere bestemd voor beveiligde private truckparkeerplaatsen langs de snelweg en grote fietsenstallingen in de steden. Het doel van de Europese subsidies voor infrastructuur is om binnen de EU een geharmoniseerd vervoersnetwerk te ontwikkelen. Lees het volledige bericht

Geef uw mening over het gebruik van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het Europees Comité van de Regio’s heeft samen met de Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) een enquête gepubliceerd met betrekking tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Decentrale overheden wordt gevraagd hun ervaringen met de toepassing van de betreffende wetgeving te delen. Het Comité zal aan de hand van deze informatie een advies voor de Europese instituties formuleren.

Lees het volledige bericht

Afschaffing verzetten van de klok

Het Europees Parlement is voor het afschaffen van het verzetten van de klok in 2021. Eerder kwam de Europese Commissie al met een gelijkaardig voorstel. Uiteindelijk zullen de lidstaten de beslissing nemen of ze akkoord gaan met een afschaffing. Het Europees Parlement wil voorkomen dat er vervolgens een lappendeken aan tijdzones ontstaat in de EU. Lees het volledige bericht

Verzamelwet Brexit aangenomen door de Eerste Kamer

Afgelopen dinsdag vond er in de Eerste Kamer de stemming betreffende de Verzamelwet Brexit plaats. Ondanks dat er tijdens de vergadering van 19 maart nog discussie bestond over de wenselijkheid van flexibele verruiming van bevoegdheden in specifieke onvoorziene situaties, werd tijdens de stemming het wetsvoorstel toch aanvaard door de fracties. Lees het volledige bericht

Britse Lagerhuis verwerpt opnieuw terugtrekkingsakkoord

In het Britse Lagerhuis is afgelopen vrijdag 29 maart opnieuw gestemd over het terugtrekkingsakkoord. Hiervoor is wederom geen meerderheid bereikt. De Europese Raad had al eerder aangegeven dat, wanneer er voor 29 maart geen terugtrekkingsakkoord is aangenomen door het Britse Lagerhuis, het VK tot 12 april heeft om een te volgen koers aan te geven. Lees het volledige bericht

Gemeenten hoeven minder vergunninghouders te huisvesten

Gemeenten hoeven dit jaar minder vergunninghouders te huisvesten dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft staatssecretaris van Asiel, Mark Harbers, besloten. De taakstelling komt uit op 6.000 gevallen per half jaar. De taakstelling is lager uitgevallen doordat er minder verblijfsvergunningen worden afgegeven door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Lees het volledige bericht

X