×

Nieuws

Nieuws - 3 november 2023

Interview met raadslid Gerdien Knikker: “Wij hebben als gemeente echt iets te bieden aan Europa en ook zeker wat te halen.”

Veel lokale vraagstukken spelen ook in andere Europese gemeenten. Maar hoe weet je als raadslid of het wiel elders al rolt, terwijl je het zelf nog moet uitvinden? KED ging daarover in gesprek met Gerdien Knikker, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Zij is onlangs lid geworden van het Europese netwerk voor lokale en regionale raadsleden.

Nieuws - 30 oktober 2023

Richtlijn intelligente transportsystemen aangenomen

De nieuwe ITS-richtlijn is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Deze Richtlijn vervangt Richtlijn 2010/40 en heeft de verduurzaming van vervoer en verbetering van routeplanners tot doel.

Nieuws - 30 oktober 2023

Europese Commissie doet voorstellen voor verlichting rapportageverplichtingen

Overheidsinstanties en bedrijven zijn op veel onderwerpen verplicht om rapportages bij te houden over de handhaving en monitoring van EU-wetgeving op nationaal en decentraal niveau. Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie negen voorstellen gepresenteerd om rapportagevereisten beter af te stemmen op de werkpraktijk.

Nieuws - 23 oktober 2023

Consultatie: ESF en initiatief werkgelegenheid jongeren

De Europese Commissie vraagt om feedback over de Europees Sociaal Fonds (ESF), waaronder het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). Het doel van de raadpleging is om relevante veranderingen op te nemen in het hernieuwde ESF+ programma.

Nieuws - 23 oktober 2023

Raad van State over stallen: van Nederlands stikstof naar Europese natuurgebieden

De Raad van State heeft over de verlening van natuurvergunningen voor melkveehouders geoordeeld. De conclusie is dat de natuurvergunningen onjuist zijn verleend op grond van een ontoereikende manier waarop stikstofemissies van stallen worden berekend. Deze manier voldoet niet aan de eisen van Europese wetgeving.

Nieuws - 23 oktober 2023

Raad bereikt akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

De Raad van de Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Hiermee wil de Raad zorgen voor meer stabiliteit en betere bescherming van de consument.

Nieuws - 20 oktober 2023

Raad bereikt akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

De opzet van de Europese elektriciteitsmarkt wordt hervormd, daarover heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie een akkoord bereikt. Het doel daarvan is om de elektriciteitsprijzen minder afhankelijk te maken van de markt voor fossiele brandstoffen, aangezien deze nogal wisselvallig kan zijn. Hiermee wil de Raad zorgen voor een meer stabiliteit meer en bescherming van de consument.