Zoeken
Onderwerpen

Europese Klimaatwet aangenomen: Europa legt klimaatdoelstellingen 2030 & 2050 vast

In 2050 is de Europese Unie als geheel klimaatneutraal. Dat staat in de Europese Klimaatwet die op 28 juni 2021 door de Europese Raad is aangenomen. Met dit akkoord worden de klimaatdoelstellingen voor de komende 30 jaar in Europese wetgeving verankerd. Om de broeikasgasemissie tot in 2050 tot nul terug te brengen zal de Europese Unie in 2030 55% minder CO2 moeten uitstoten ten opzichte van 1990. Na 2050 moet de Europese Commissie streven naar negatieve emissie. Lees het volledige bericht

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord over Brexit Adjustment Reserve

De Brexit heeft uiteenlopende gevolgen voor bedrijven, burgers en overheden. Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van de goedkeuring van de verordening die dit fonds instelt. Het voorlopige akkoord maakt het mogelijk om nog vóór het einde van 2021 de eerste uitbetalingen te doen.

Lees het volledige bericht

Nieuw EU-cohesiebeleid van 373 miljard euro gaat in

Op 1 juli 2021 treedt het wetgevingspakket van het EU-cohesiebeleid 2021-2027 in werking. Het cohesiebeleid bestaat uit diverse fondsen en het dient meerdere doelen: het draagt bij aan de groene en digitale transitie en ondersteunt een Europa dat connectiever, inclusiever en socialer is en dichter bij haar burgers staat. Ook decentrale overheden kunnen gebruik maken van de financieringsmogelijkheden die deze fondsen bieden. Maar wat houden ze precies in? Wij zetten ze voor u op een rijtje. Lees het volledige bericht

Langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden: betere mobiliteit, digitale infrastructuur en veerkracht

Hoe moeten plattelandsgebieden eruit zien in 2040? Ze moeten toegang hebben tot goede openbare voorzieningen, veerkrachtig zijn, goede digitale en fysieke infrastructuur hebben en een sociaal inclusieve samenleving vormen. Dat zijn de doelstellingen uit de Europese Langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden. De visie moet werkelijkheid worden met behulp van het plattelandspact en het actieplan voor het platteland, die de Commissie in haar visie lanceert. Ook het hervormde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid draagt hieraan bij. Lees het volledige bericht

Akkoord nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad bereikten op 25 juni 2021 een voorlopig politiek akkoord over het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat moet zorgen voor een eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler GLB. Het nieuwe GLB zal van start gaan in januari 2023, na het einde van de overgangsmaatregelen die werden getroffen i.v.m. de moeizame onderhandelingen.

De EU en het VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden visserijsector voor 2021

Er is meer duidelijkheid over de visserijrechten met betrekking tot Brexit. De EU en het VK hebben begin juni een principeakkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de visserijsector voor 2021 en voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. De Raad heeft het akkoord een aantal dagen later goedgekeurd. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden in de gedeelde EU-VK wateren voor 2021 vastgesteld.

Lees het volledige bericht

Vrij reizen in de EU tijdens de coronapandemie: digitaal EU-covidcertificaat officieel van start

Groen licht voor het digitaal EU-covidcertificaat. De voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie tekenden de verordening die de invoering van het certificaat mogelijk maakt. Hiermee is het wetgevingsproces voor deze verordening afgesloten. Het certificaat moet het veilige en vrije verkeer tijdens de COVID-19 pandemie binnen de EU vergemakkelijken. Alle EU-burgers kunnen een covidcertificaat aanvragen bij hun nationale autoriteiten. Het certificaat geldt vanaf 1 juli in alle EU-lidstaten.

Lees het volledige bericht

Twee consultaties over de digitale samenleving gepubliceerd

De samenleving wordt steeds meer digitaal vorm gegeven. De laatste paar jaar is de Europese Commissie dan ook druk bezig met de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt. Dit gebeurt onder andere door middel van een nieuwe verordening omtrent een Europese digitale identiteit en door de opstelling van een reeks aan Europese digitale beginselen. Nu vraagt de Commissie om feedback op beide voorstellen. De verzamelde feedback zal bijdragen aan het inhoudelijke debat over de verordening en de digitale beginselen.

Lees het volledige bericht

Volgende fase gestart in inbreukprocedure tegen Nederland over aanbestedingsplicht van woningcorporaties

De Nederlandse regering en de Europese Commissie zijn het al jaren oneens over de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties. De Commissie vindt dat Nederland woningcorporaties moet aanwijzen als aanbestedende dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen. Daarom startte de Commissie in 2017 de eerste fase van een inbreukprocedure tegen Nederland. Nu gaat de Commissie de volgende fase in door een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Lees het volledige bericht