Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europees Plastic Pact: 25% meer plasticinzameling en recycling in 2025

Op vrijdag 6 maart hebben een groot aantal Europese landen en bedrijven het Europese Plastic Pact gelanceerd. Dit pact, een initiatief van Nederland en Frankrijk, stelt ambitieuze gezamenlijke doelen om tot een circulaire Europese plasticeconomie te komen. De ambities uit dit pact kunnen ook effect hebben op decentrale overheden, die immers verantwoordelijk zijn voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Lees het volledige bericht

Staat van de Europese Unie 2020

Op 26 februari verscheen de Staat van de Europese Unie 2020, waarin het kabinet de Nederlandse reactie op het werkprogramma van de Commissie-Von der Leyen presenteerde. Het programma is opgedeeld in 43 initiatieven, samengevoegd in 6 kernprioriteiten. Het kabinet geeft in de Staat van de EU aan over het algemeen positief te zijn over het werkprogramma van de Commissie. Lees het volledige bericht

Gemeenten zien belemmeringen bij het realiseren van zero-emissie-doelgroepenvervoer

Het realiseren van zero emissie in 2025 bij het doelgroepenvervoer kent systematische beperkingen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) over de voortgang van het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Gemeenten wijzen op de beperkte infrastructuur van laadpalen en schone tankstations in Nederland. Ook schort het aan de beschikbaarheid van geschikte elektrische- en waterstofvoertuigen voor doelgroepenvervoer. Lees het volledige bericht

Natuurbank: compensatienatuur voor projecten met groot openbaar belang

In mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat het PAS niet meer gebruikt mag worden voor vergunningsverlening. Na de uitspraak kwamen vele projecten stil te liggen. Dit trof grote projecten die bijvoorbeeld infrastructurele veiligheid moeten garanderen, maar ook de kleinschalige woningbouw. Sinds 11 oktober is de toestemmingsverlening weer op gang gekomen.

In november 2019 kondigde het kabinet aan met maatregelen te komen om de vergunningsverlening voor nieuwe projecten op korte termijn weer vlot te trekken. Een van deze maatregelen, het oprichten van een natuurbank voor compensatienatuur, werd door minister Schouten bekend gemaakt op 19 februari. Lees het volledige bericht

Consultaties meerjarenplan Benelux 2021-2024

De consultaties voor een meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux zijn gestart onder het Nederlandse voorzitterschap, bekleed door minister Stef Blok. De Benelux-landen roepen geïnteresseerden op om hun stem te laten horen om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. De bijdrage van decentrale overheden in de grensregio’s aan de doelstellingen van de Benelux is van groot belang. Zij kunnen namelijk grensbelemmeringen in hun praktijk ervaren. Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU

De Raad heeft onlangs het ontwerpmandaat van de Europese Commissie om te onderhandelen met het VK over de toekomstige relatie goedgekeurd. Het VK en de EU hebben eerder een terugtrekkingsakkoord gesloten waarbij een overgangsperiode is afgesproken tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode zal er worden onderhandeld over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Wanneer er geen afspraken worden gemaakt kan er per 1 januari 2021 sprake zijn van een no-deal-scenario. Lees het volledige bericht

PFAS- problematiek nog niet opgelost

Voornamelijk de bouwsector, maar ook decentrale overheden worden nog steeds geconfronteerd met PFAS-problemen (poly- en perfluoralkylstoffen). Ook na het wijzigen van het Tijdelijke behandelingskader in november bleven deze problemen zich voordoen. Onlangs werd het PFAS-debat opnieuw gevoerd in de Tweede Kamer en werd ook de voortgangsbrief van de Minister van Milieu en Wonen besproken. Voor Nederland is een Europees PFAS-verbod het antwoord op het probleem. Lees het volledige bericht