Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden

Komend voorjaar zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen van staatssteun die hebben plaatsgevonden in 2018. In dit bericht vindt u meer informatie over deze rapportage en de te volgen procedures.

Lees het volledige bericht

Nederland moet standpunt inzake aanbestedingsplicht woningcorporaties verduidelijken

De Europese Commissie vindt dat Nederland woningbouwcorporaties als aanbestedende dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen moet aanwijzen. In 2017 heeft de Commissie daarom een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Vorige week (donderdag 24 januari) heeft de Commissie een aanmaningsbrief met aanvullende opmerkingen gestuurd. Nederland heeft twee maanden de tijd om de nog openstaande juridische aspecten toe te lichten.

Lees het volledige bericht

Europese verkiezingen: EU treft maatregelen tegen misbruik van persoonsgegevens in politieke campagnes

In de aanloop naar de Europese verkiezingen komt de EU met nieuwe regels om misbruik van persoonsgegevens in politieke campagnes te voorkomen. Hierdoor wordt het mogelijk om financiële sancties op te leggen aan Europese politieke partijen en stichtingen die de Europese verkiezingen (opzettelijk) beïnvloeden via onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Naar verwachting treden de regels vóór de Europese verkiezingen (23 mei 2019) in werking. Lees het volledige bericht

Evaluatie EU-US Privacy Shield: wat betekent dit voor het doorgeven van persoonsgegevens aan de VS?

In december 2018 heeft de Europese Commissie bekeken of het EU-US Privacy Shield nog het vereiste niveau van gegevensbescherming geeft. Uit de evaluatie blijkt dat de bescherming van persoonsgegevens in de Verenigde Staten het afgelopen jaar is verbeterd. Wel eist de Europese Commissie dat de Amerikaanse regering uiterlijk 28 februari 2019 een permanente Ombudsman voor privacy aanstelt. Het voortbestaan van het Privacy Shield is belangrijk voor decentrale overheden die persoonsgegevens doorsturen naar organisaties die in de VS gevestigd zijn.

Lees het volledige bericht

X