Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Commissie op weg naar sterk, sociaal Europa

De Europese Commissie presenteerde op 14 januari een mededeling met haar eerste overwegingen voor het opbouwen van een sterk sociaal Europa. In de mededeling wordt uiteengezet hoe het sociaal beleid de uitdagingen en kansen van de komende tijd zal helpen waarmaken. Daarnaast worden acties op EU-niveau voor de komende maanden voorgesteld en wordt feedback gevraagd over verdere acties op het gebied van werkgelegenheid en sociale rechten. Lees het volledige bericht

Europees Parlement neemt standpunt in over biodiversiteit

Op donderdag 16 januari heeft het Europees Parlement een standpunt aangenomen met betrekking tot biodiversiteit. In het standpunt stelt het Parlement dat Europa 30% van zijn grondgebied moet reserveren als natuurreservaten, bindende doelstellingen moet invoeren om het gebruik van pesticiden te verminderen en 10% van zijn langetermijnbudget moet investeren in maatregelen om soortenverlies en aantasting van leefgebieden tegen te gaan. Lees het volledige bericht

Kamerbrief De Jonge: grotere rol voor Rijksoverheid in continuïteitsborging jeugdzorg

In een Kamerbrief van 15 januari heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de recente problematiek in de jeugdzorg uitgebreid aangekaart. Ook is toegezegd dat de Tweede Kamer in maart 2020 zal worden geïnformeerd over beleidsvoornemens die de problematiek moeten gaan verhelpen. Het ministerie van VWS zal hierbij een grotere rol gaan vervullen. Lees het volledige bericht

Hoe oordeelt de nationale rechter over het opvragen van personeelsgegevens bij aanbestedingen in het sociaal domein?

Drie zorginstellingen hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen een bij een zorgaanbesteding gestelde geschiktheidseis om bewijsstukken inzake het opleidingsniveau van personeel aan te leveren bij inschrijving. De voorzieningenrechter acht deze eis niet in strijd met het aanbestedingsrecht of privacywetgeving en heeft de vordering afgewezen. Lees het volledige bericht

Verklaring voor stedelijke samenwerking in duurzame digitale transformatie geopend voor ondertekening

Geïnitieerd door het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU en met ondersteuning van onder andere EUROCITIES, de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s, is de Verklaring voor ‘samenwerking voor een snellere duurzame digitale transformatie in Europese steden en gemeenschappen’ geopend voor ondertekening. Het label waaronder deze samenwerking zich verder zal ontwikkelen is ‘living-in.eu’. Om ervoor te zorgen dat een nauwere samenwerking voor stedelijke digitalisering op meerdere niveau’s mogelijk wordt, moedigen de opstellers van de verklaring beleidsmakers op alle overheidsniveaus aan om de verklaring te ondertekenen. De ondertekening van deze verklaring blijft geopend tot 31 januari 2020.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert investeringsplan voor Europese Green Deal

Vorige week dinsdag presenteerden de Eurocommissarissen Ursula Von der Leyen, Frans Timmermans en Valdis Dombrovskis de financiële plannen voor de Europese Green Deal. Hierin werd de plek van het ‘mechanisme voor een rechtvaardige transitie’ (ook wel: Just Transition Mechanism) in het kostenplaatje van de Green Deal bekendgemaakt. De Commissie is ook van plan om een leenfaciliteit voor de publieke sector op te zetten. Lees het volledige bericht

COP-CITIES publiceert voorstel voor prioriteiten in 2020

De Community of Practice CITIES (COP-CITIES) is een forum waar ervaringen en expertise omtrent steden en stedelijk beleid worden gecollectiviseerd. Meerdere soorten belanghebbenden – waaronder onderzoeksinstituten, NGO’s, en (netwerken van) steden – kunnen lid worden van deze ‘gemeenschap’. Onlangs is de zogenoemde ‘routekaart’ voor 2020 gepubliceerd, waarmee COP-CITIES zijn prioriteiten voor 2020 uiteenzet.

Lees het volledige bericht

Leipzig Charter wordt vernieuwd

De Leipzig Charter zal onder het voorzitterschap van Duitsland van de Europese Raad in de tweede helft van dit jaar worden vernieuwd. Tijdens het vorige Duitse voorzitterschap, in 2007, is dit manifest aangenomen. Hierin worden strategieën uiteengezet voor de duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden. Lees het volledige bericht

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen. De Europese Commissie waarschuwde vorig jaar dat regeringen gerechtelijke stappen konden ondernemen nadat een rapport van het Europees Milieuagentschap ontdekte dat driekwart van de oppervlaktewateren in Europa te erg vervuild is of op een andere manier niet voldoet aan de minimale ecologische normen van de EU.

Lees het volledige bericht

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en duurzame ontwikkeling.

Lees het volledige bericht