Zoeken
Onderwerpen

Europees Parlement stemt formeel in met EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst

Het Europees Parlement heeft formeel ingestemd met de handels- en samenwerkingsovereenkomst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten al in met het akkoord en verleenden daarmee toestemming voor de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met ingang van 1 januari 2021. Met het formele akkoord van het Parlement en de Raad is de overeenkomst op 1 mei 2021 officieel in werking getreden. Lees het volledige bericht

Consultatie over duurzaam vervoer: nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

De Europese Commissie wil EU-lidstaten, regio’s en steden aanmoedigen om veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen. Een gecoördineerde aanpak is nodig om de Europese transport- en klimaatdoelen te bereiken en de verschillen in aanpak van stedelijke mobiliteit op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verminderen.

Lees het volledige bericht

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De Europese Commissie heeft op 19 april de herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 goedgekeurd. De richtsnoeren bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden. Ook vormen de richtsnoeren de basis voor het opstellen van de Nederlandse regionale steunkaart voor de periode vanaf 2022. Lees het volledige bericht

Coronaherstelplan: NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) is het herstelplan dat de EU heeft aangekondigd als reactie op de coronapandemie. Het is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard. Het doel is de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In de communicatie over de NGEU financieringsstrategie van 14 april 2021 zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken. Lees het volledige bericht

Consultatie van de conceptregeling voor bevordering van schone wegvoertuigen

Er kan tot 12 mei 2021 feedback gegeven worden op de conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling implementeert de Europese wijzigingsrichtlijn inzake schone en energiezuinige wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive). Op grond hiervan moeten gemeenten, waterschappen en provincies bij overheidsopdrachten bepaalde percentages wegvoertuigen schoon aanbesteden. De verplichting geldt  vanaf augustus 2021. Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt feedback op herziening staatssteunregels betreffende onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) voorgesteld. De voorgestelde aanpassingen zouden nodig zijn om rekening te houden met de industriële en digitale strategie van de EU en de Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback.

Lees het volledige bericht

Europese Unie stemt in met Nederlandse regels voor verhuurdersplatforms onder de Wet toeristische verhuur

Toeristische verhuur van woningen zorgt de afgelopen jaren voor veel problemen in Nederlandse steden. De Wet toeristische verhuur geeft gemeenten nu de mogelijkheid om dit aan banden te leggen. De wet stelt gemeenten in staat regels op te leggen aan verhuurdersplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Nederland heeft succesvol de notificatieprocedure op grond van de Richtlijn inzake elektronische handel doorlopen. In deze procedure zijn de bepalingen door de Europese Commissie en andere lidstaten getoetst aan het Europees recht. De bepalingen inzake verhuurdersplatforms zullen per 1 juli 2021 in werking treden.

Lees het volledige bericht

REACT-EU: Eerste steunmaatregelen in Nederland goedgekeurd

Door geld dat vrijkomt via het Europese fonds REACT-EU zijn in Nederland de vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu goedgekeurd. Met deze aanpassingen worden de beschikbare middelen voor investeringen vanuit EFRO met bijna 262 miljoen euro verhoogd. In Nederland kunnen hierdoor de regio’s Noord, Oost, Zuid en West rekenen op extra financieringsmogelijkheden, waardoor er makkelijker geïnvesteerd kan worden in regionale economieën en de groene en digitale transitie.

Lees het volledige bericht