Nieuws

Publicatie: 8 juli 2024

Door:


Het programma Digitaal Europa heeft tot doel digitale technologie dichter bij bedrijven, burgers en overheden te brengen. De Europese Commissie is benieuwd naar de mening van belanghebbenden en verzoekt om input voor een tussentijdse evaluatie van het programma.

Programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa is een EU-financieringsprogramma dat erop gericht is het gebruik van digitale technologie door bedrijven, burgers en overheden te stimuleren en ondersteunen. Het biedt strategische financiering om uitdagingen op het gebied van digitale technologie en infrastructuur aan te pakken.

Raadpleging

Met deze tussentijdse evaluatie wordt nagegaan of het EU-financieringsprogramma vier jaar na de start van de uitvoering effectief is. De raadpleging is bedoeld om de standpunten van groepen belanghebbenden te verzamelen over de doeltreffendheid, efficiƫntie, coherentie, relevantie en meerwaarde van Digitaal Europa voor de EU. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen tot 20 september 2024 via deze link feedback geven.

Bron:

Programma Digitaal Europa – tussentijdse evaluatie, Europese Commissie