Nieuws

Publicatie: 4 oktober 2021

Door:


Op 23 september publiceerde de Europese Commissie een consultatie over twee regelingen met betrekking tot luchtkwaliteitsnormen. De doelstelling hiervan is om te beoordelen of de huidige Europese maatregelen voor schone lucht voldoende zijn. Ook decentrale overheden kunnen deelnemen aan de raadpleging.

Herziening van twee Richtlijnen inzake luchtkwaliteit

In het kader van de Green Deal is het een actieplan gepubliceerd met de titel: ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’, beter bekend als het ‘zero pollution action plan’. Het actieplan omvat het voornemen om twee Richtlijnen inzake luchtkwaliteit (2008/50/EG en 2004/107/EG) verder aan te scherpen. Deze herziening van de wetgeving beslaat drie thema’s. Ten eerste identificeren de huidige Richtlijnen dertien luchtverontreinigende stoffen. De Commissie wil deze normen aanscherpen. Bepaalde stoffen voldoen namelijk niet aan de maatstaven die zijn aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, bijvoorbeeld, de norm voor het schadelijkste fijnstof is te laag. Provincies en gemeenten komen in aanraking met de Europese normen als ze maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Luchtverontreiniging is met name een gevolg van mobiliteit, bouw en industrie. Ten tweede is er de bedoeling om de afdwingbaarheid van de Richtlijnen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van de mogelijkheid om sancties en boetes op te leggen aan partijen die de normen overtreden. Als laatste wordt de monitoring en modellering van de luchtkwaliteit en de bijhorende plannen herbekeken. In Nederland komt de bevoegdheid toe aan zowel gemeenten als provincies om toezicht te houden op de naleving van de Europese normen die de luchtkwaliteit regelen.

Raadpleging

De openbare raadpleging is beschikbaar tot en met 16 december 2021. U kan uw mening geven op de volgende website onderaan de pagina. De doelgroepen van de consultatie zijn (decentrale) overheden, organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid of luchtkwaliteit.

De verwachting is dat in 2022 de Commissie hierover een voorstel publiceert.

Bron

Luchtkwaliteit – herziening van de EU-regels, Europese Commissie

Meer informatie

Luchtkwaliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal