Wat zijn de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente na de Brexit?

november 2020

Wat zijn de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente na de Brexit?

De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn akkoord over een nieuw partnerschap. Dit heeft impact op de informatie in deze praktijkvraag, we zullen deze praktijkvraag dan ook spoedig actualiseren. Via de Europa decentraal website en de Brexit-update nieuwsbrief wordt u geattendeerd wanneer de geactualiseerde praktijkvraag online staat. 

ANTWOORD IN HET KORT:

In het terugtrekkingsakkoord, waarmee het VK de EU op 31 januari 2020 heeft verlaten, zijn onder andere afspraken gemaakt over de rechten van VK-burgers in een EU-lidstaat. Daarnaast is er een overgangsperiode afgesproken tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode verandert er vrijwel niets. VK-burgers die nu in een Nederlandse gemeente wonen, of VK-burgers die voor het einde van de overgangsperiode in Nederland komen wonen, kunnen dit blijven doen onder vrijwel dezelfde voorwaarde als een EU-burger.

DE RECHTEN VAN VK-BURGERS NA DE BREXIT

VK-burgers die verblijven in een Nederlandse gemeente zijn na de Brexit geen EU-burgers meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord heeft de Brexit echter tot aan het einde van de overgangsperiode geen gevolgen voor de verblijfsrechten van VK-burgers.

Tijdens de overgangsperiode

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over de uittreding van het VK uit de EU in het terugtrekkingsakkoord. In het terugtrekkingsakkoord is een overgangsperiode afgesproken tot en met 31 december 2020. Er verandert in deze periode vrijwel niets: alle relevante EU-wet- en regelgeving blijft van toepassing op het VK. De overgangsperiode zal definitief verlopen na 31 december 2020.

Eerder stuurde de IND VK-burgers een uitnodigingsbrief voor het aanvragen van een verblijfsdocument. Dit gebeurt niet meer. Burgers uit het VK moeten zelf een verblijfsdocument aanvragen bij de IND. Het is aan te raden dit zo snel mogelijk te doen. Het is daarnaast ook belangrijk dat burgers uit het VK zich voor 1 januari 2021 inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) en zich aanmelden op MijnOverheid.nl, zodat zij digitale post kunnen ontvangen.

Na de overgangsperiode

Ná 31 december 2020 zullen VK-burgers die vóór de Brexit rechtmatig verbleven in een Nederlandse gemeente een verblijfsdocument nodig hebben om ook na 31 december 2020 te blijven wonen, werken en studeren in Nederland. Hiervoor moeten zij zelf actie ondernemen. VK-burgers kunnen een verblijfsdocument aanvragen bij de IND. Het is aan te raden dit zo snel mogelijk te doen.

Voor het ontvangen van een verblijfsdocument bestaan zekere voorwaarden; dit zijn dezelfde voorwaarden als die op dit moment gelden (terwijl EU wet- en regelgeving nog geldig is) om in Nederland te kunnen wonen, werken en studeren. Houd voor de laatste ontwikkelingen de website van de IND in de gaten. De inhoud van die pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

VK-burgers die naast hun VK-nationaliteit ook nog een andere EU-nationaliteit hebben, kunnen de gemeente verzoeken deze nationaliteit als eerste nationaliteit in de BRP te laten registeren. Voor hen verandert er dan niets, zij kunnen in de gemeente verblijven op basis van hun andere EU-nationaliteit.

Het is nog niet bekend welke afspraken zullen worden gemaakt tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie, na 31 december 2020.

BREXIT-LOKET EN IMPACT SCAN VOOR DECENTRALE OVERHEDEN

De overgangsperiode loopt af en er is nog geen akkoord gesloten tussen het VK en de EU. Wat betekent de Brexit voor uw organisatie? Met de Brexit Impact Scan voor overheden kunt u zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

MEER INFORMATIE

Brexit webpagina IND
Kamerbrief  7 januari 2019: Fatsoenlijke oplossing burgers no deal Brexit, Tweede Kamer
Questions and Answers Brexit with a deal, IND
Brexit Impact Scan voor overheden, Kenniscentrum Europa decentraal