Praktijkvraag

Laatste update: 26 september 2023

Door:


Wat zijn de verblijfsrechten van VK-burgers in een Nederlandse gemeente na de Brexit?
Antwoord in het kort

In het terugtrekkingsakkoord, waarmee het VK de EU op 31 januari 2020 heeft verlaten, zijn onder andere afspraken gemaakt over de rechten van VK-burgers in een EU-lidstaat. Nu de afgesproken overgangsperiode tot en met 31 december 2020 afgelopen is, gelden er andere regels voor VK-burgers die zich voor of na 1 januari 2021 in de EU gevestigd hebben. Zo behouden VK-burgers die voor 1 januari 2021 in Nederland rechtmatig hebben verbleven vrijwel dezelfde rechten als een EU-burger. VK-burgers die na 1 januari 2021 in Nederland zijn gevestigd vallen onder dezelfde voorwaarden als andere derdelanders.

De rechten van VK-burgers na de Brexit

De EU en het VK hebben een handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt vanaf 1 januari 2021 voorlopig toegepast en is 1 mei 2021 definitief in werking getreden. Afspraken over de verblijfsrechten van VK-burgers in de EU en de uittreding van het VK uit de EU staan in het terugtrekkingsakkoord. In het terugtrekkingsakkoord is een overgangsperiode afgesproken tot en met 31 december 2020. Er veranderde in deze periode vrijwel niets voor VK-burgers in de EU. Deze overgangsperiode is definitief verlopen na 31 december 2020.

VK-burgers gevestigd voor 1 januari 2021

Alle VK-burgers die zich voor het aflopen van de overgangsperiode, die tot en met 31 december 2020 liep, rechtmatig in Nederland hebben gevestigd, hebben dezelfde rechten als EU-burgers. Zij zijn door het terugtrekkingsakkoord als het ware beschermd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de rechten betreffende het verblijf van hun familieleden. Vanaf 1 januari 2021 hebben deze VK-burgers wel een verblijfsdocument nodig om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en studeren. VK-burgers kunnen tot en met 30 september 2021 een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord aanvragen. Dit kan op de website van de IND. Daarnaast hebben deze VK-burgers nieuwe verblijfstitels ontvangen. Deze verblijfstitels zijn geregistreerd in de BRP.

Voor burgers die naast hun VK-nationaliteit ook een andere EU-nationaliteit hebben, verandert er niets, zij kunnen verblijven op basis van hun andere EU-nationaliteit. Ze kunnen de gemeente verzoeken deze EU-nationaliteit te laten registreren in de BRP. Deze burgers hoeven dan ook geen verblijfsvergunning voor de Brexit aan te vragen.

VK-burgers gevestigd na 31 december 2020

VK-burgers die zich na het aflopen van de overgangsperiode, die tot en met 31 december 2020 liep, willen vestigen in Nederland vallen onder dezelfde voorwaarde als andere derdelanders. Dat wil zeggen dat zij een verblijfsvergunning en/of een werkvergunning nodig hebben, afhankelijk van hun verblijfsdoel. Ook moeten zij in de BRP worden geregistreerd overeenkomstig met hun status als derdelander. Wanneer deze burgers overigens ook een EU-nationaliteit bezitten kunnen zij in Nederland verblijven op basis van deze nationaliteit.

Actueel houden van de BRP

Het is belangrijk dat VK-burgers hun gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) actueel houden. Op die manier kan de Rijksoverheid de VK-burgers bereiken als dat nodig is. Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit en de BRP zie de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Inlichten VK-burgers

VK-burgers in Nederland kunnen met vragen over hun verblijfsrecht terecht op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND heeft een speciale Brexit-pagina waar alle actuele informatie over het verblijfsrecht van VK-burgers in Nederland te vinden is. Daarnaast heeft de IND een aparte webpagina (Engelstalig) gemaakt waar de voorwaarden voor definitief verblijf in Nederland worden uiteengezet.

Brexit-loket en Brexit Impact Scan voor Overheden

Wat betekent het nieuwe EU-VK partnerschap voor decentrale overheden? De Brexit Impact Scan voor overheden is volledig geactualiseerd. Met behulp van de geactualiseerde scan inventariseert u of uw organisatie al rekening houdt met de nieuwe afspraken tussen het VK en de EU en de eventuele gevolgen.

Meer informatie

Brexit webpagina IND
Webpagina Brexit en de BRP, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
Kamerbrief 7 januari 2019: Fatsoenlijke oplossing burgers no deal Brexit, Tweede Kamer
Brexit Impact Scan voor overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal