Nieuws

Publicatie: 8 november 2021

Door:


Hierbij willen we u informeren over de sluitingsperiode van het Kenniscentrum Europa decentraal rond de feestdagen. Dat betekent dat de Europese Ster een aantal weken niet verschijnt en dat de helpdesk van Europa decentraal is gesloten. Ook het Coördinatiepunt Staatssteun is gesloten.

Helpdesk en de Europese ster

In verband met de kerstvakantie is de helpdesk van het kenniscentrum gesloten van 24 december 2021 t/m 7 januari 2022. U kunt uw vragen in deze periode wel alvast via het helpdeskformulier indienen. Deze worden dan vanaf maandag 10 januari weer in behandeling genomen. Op 21 december kunt u de laatste editie van de Europese Ster in het jaar 2021 verwachten. De eerstvolgende Ster verschijnt op 11 januari 2022.

Coördinatiepunt Staatssteun

Tussen 23 december 2021 en 4 januari 2022 worden kennisgevingen van staatssteun niet door ons gecontroleerd en niet doorgezonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook het Ministerie van BZK is in deze periode niet beschikbaar voor het indienen van nieuwe kennisgevingen.

Kennisgevingen met een deadline in de periode 23 december 2021 tot 4 januari 2022 moeten uiterlijk 17 december 2021 klaargezet worden in SANI2 ter controle door het CPS. Daarvan dient u ook per mail mededeling te doen aan het CPS. Kennisgevingen die worden ingediend tussen 23 december 2021 en 4 januari 2022 zullen vanaf 5 januari 2022 in behandeling worden genomen. Hierbij zal voorrang worden verleend aan de kennisgevingen met de meest urgente vervaltermijnen.

Voor eventuele vragen over de kerstsluiting kunt u contact opnemen met het Coordinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl

Meer informatie over het Coördinatiepunt Staatssteun kunt u vinden op onze website.