Stakeholderbijeenkomst Europees Comité van de Regio’s: regionale ontwikkelingsstrategie

7 mei 2019

Op 16 mei organiseert het Europees Comité van de Regio’s een stakeholderbijeenkomst over ‘Recommendations for the successful design of regional development strategies beyond 2020’. Aanmelden kan tot en met 15 mei.

Advies

Rapporteur Adam Struzik (PL/EPP), President van de Mazovia regio, schrijft een initiatiefadvies namens de COTER-commissie (Territoriale samenwerking en EU-begroting) van het Europees Comité van de Regio’s. Het initiatiefadvies ‘Recommendations for the successful design of regional development strategies beyond 2020’, heeft als doel de voorstellen voor het cohesiebeleid 2021-2027 aan te vullen vanuit een lokaal en regionaal perspectief. Een belangrijk aspect is de vraag hoe kan worden gezorgd voor synergiën en complementariteit tussen het cohesiebeleid en sectorspecifieke EU-financieringsinstrumenten en -strategieën, en hun rol bij de algemene territoriale ontwikkeling.

Aanmelden

De stakeholderbijeenkomst vindt plaats op 16 mei van 14.30  tot 16.00 uur in het Europees Comité van de Regio’s. Aanmelden kan tot 13.00 uur op 15 mei.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Stakeholder consultation on “Recommendations for the successful design of regional development strategies beyond 2020”, Europees Comité van de Regio’s