Nieuws

Publicatie: 7 mei 2019

Door: en


Op 4 juni organiseert het Europees Comité van de Regio’s een stakeholderbijeenkomst in Brussel voor ‘Betere communicatie cohesiebeleid’.

Cohesiebeleid

Het cohesiebeleid is het belangrijkste Europese investeringsbeleid om economische, sociale en territoriale cohesie in Europa te bereiken. Betere communicatie over projecten in het kader van het cohesiebeleid is belangrijk omdat dit de algemene perceptie over de EU kan beïnvloeden en het bewustzijn van een positieve impact op het dagelijks leven van mensen kan vergoten.
Lokale en regionale overheden spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het cohesiebeleid. Het lopende proces van de voorbereiding voor de toekomstige programmeringsperiode 2021-2027 biedt een uitstekende gelegenheid om de nieuwe bepalingen wat betreft communicatie te bespreken in het voorstel van de gemeenschappelijke verordening na 2020.
Deze raadpleging voor stakeholders op het gebied van communicatie biedt de gelegenheid om standpunten in te brengen van verschillende actoren (mediabedrijven, managers van communicatiecampagnes, managers van sociale media, contacten met de publieke media, etc.) die rechtstreeks betrokken zijn bij de communicatie van de resultaten van de EU.
Deze vergadering vormt ook een onderdeel van de activiteiten van het Europees Comité van de Regio’s ter bevordering van het #CohesionAlliance voor een sterk, effectief en zichtbaarder cohesiebeleid na 2020.

Meer informatie

Communication Stakeholders Consultation Meeting “Better Communication for Cohesion Policy”