Nieuws

Publicatie: 17 juli 2023

Door:


Er zijn thema’s en beleidsterreinen die zich het beste lenen voor een lokale aanpak, andere hebben weer meer baat bij een grensoverschrijdende aanpak. Zo grenzen in Nederland alleen al zeven provincies aan Duitsland of België. Om lidstaten op weg te helpen is er het initiatief ‘b-solutions: solving cross-border obstacles’ van het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG Regio) van de Europese Commissie.

Platform en ondersteuning

Om dit alles in goede banen te leiden ligt de coördinatie bij de Associatie van Europese Grensregio’s (AEBR). Het initiatief richt zich op overheden en biedt een platform ter ondersteuning bij juridische of administratieve obstakels die samenwerking over de grenzen heen belemmeren.

Calls

Er zijn regelmatig ‘calls’ (oproepen) voor het indienen van voorstellen. Wanneer het voorstel wordt gehonoreerd ontvangt de indiener steun om belemmeringen voor samenwerking met een buurland weg te nemen. In ons buurland België wist de provincie Oost-Vlaanderen al een succesvolle aanvraag in te dienen. In dit geval ging het over werkgelegenheid en institutionele samenwerking. Bekijk deze pagina voor meer ‘best practices’.

Decentrale relevantie

Het belang van grensoverschrijdende samenwerking is de afgelopen jaren weer toegenomen. Dit heeft alles te maken met de elkaar in rap tempo opvolgende crises: corona, de stikstofkwestie, maar bijvoorbeeld ook de energietransitie. Als gemeente, provincie of waterschap is het daarom de moeite waard om na te gaan of er door grensoverschrijdende samenwerking efficiëntieslagen kunnen worden gemaakt.

Bron

Website b-solutions, DG Regio