Nieuws

Publicatie: 20 mei 2022

Door:


Is uw gemeente bezig met het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in uw regio? Dan komt uw gemeente in aanmerking voor een subsidie van maximaal 25.000 euro in het kader van het programma Beter Aanbesteden. Aanvragen zijn mogelijk vanaf 15 juni 2022.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor gemeenten, MKB-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen en kan tussen 10.000 en 25.000 euro per aanvrager bedragen. De subsidie richt zich op projecten die bijdragen aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk door het herkennen en oplossen van knelpunten. Denk hierbij aan het bevorderen van dialoog en samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, het verhogen van het kennisniveau of het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten bij publieke opdrachtgevers.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan van 15 juni 2022 tot en met 26 september 2022 via een digitaal platform van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat later nog bekend wordt gemaakt. De verdeling gaat op volgorde van binnenkomst: first come, first served. In totaal is 400.000 euro beschikbaar voor de subsidieregeling.
In de publicatie van de subsidieregeling staat een uitgebreide toelichting op de achtergrond en voorwaarden bij de regeling, zoals start- en realisatietermijnen, (informatie-)verplichtingen van de aanvrager en afwijzingsgronden.

Meer weten?

Op 8 juni van 9 tot 11 uur is er een online informatiebijeenkomst over de subsidieregeling waar de doelstelling en werkwijze van de regeling worden toegelicht. Ook gaat het over de voorwaarden en hoe de subsidie aangevraagd kan worden. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van PIANOo (link verwijderd).

Beter aanbesteden

Het programma Beter Aanbesteden is een samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland en wordt uitgevoerd door PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden (onderdeel van RVO).

Bron

Subsidie voor professionalisering aanbestedingspraktijk, PIANOo (link verwijderd)

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Verantwoord aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal