Nieuws

Publicatie: 4 juni 2024

Door:


Een jaar geleden publiceerde Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) de interactieve Tijdlijn Digitalisering om decentrale overheden inzicht te geven in bestaande en komende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor het gebruik van data of kunstmatige intelligentie. Sindsdien is de tijdlijn uitgebreid en geactualiseerd met nieuwe EU-ontwikkelingen. Nu introduceert KED drie nieuwe filterfuncties voor nog meer overzicht en interactiviteit.

Update

Op de oorspronkelijke tijdlijn was het al mogelijk om te zoeken naar specifieke wetten en om op jaar te filteren. De drie nieuwe functies filteren op:

  1. Categorie: KED heeft vier categorieën gedefinieerd waarlangs de Europese digitaliseringswet- en regelgeving opgedeeld kan worden. Door één van deze categorieën te selecteren, krijgen gebruikers inzicht in welke wetten bij elkaar horen.
  2. Type wet: Gebruikers kunnen nu selecteren welk type wet of beleid de tijdlijn weergeeft, met keuze tussen ‘verordening’, ‘richtlijn’ en ‘anders’. Verordeningen hebben direct werking op de lidstaten waaruit verplichtingen kunnen volgen voor decentrale overheden, richtlijnen moeten eerst omgezet worden door nationale wetgevers. Met dit filter kunnen gebruikers sneller en gemakkelijker de juridische verplichtingen in beeld krijgen. De categorie ‘anders’ gaat over beleidsstukken die niet direct voor wettelijke verplichtingen zorgen.
  3. Status: Met de status zien gebruikers in één oogopslag of een wet van kracht is of niet. Dit helpt om duidelijkheid te krijgen over of de wet al verplichtingen geeft of dat die nog aangepast kan worden.

Vooruitzicht tijdlijn

Het afgelopen jaar zijn er al veel inhoudelijk updates toegevoegd aan de tijdlijn. De ontwikkeling van de NIS2, inclusief de aankomende deadline voor de omzetting van de richtlijn, is bijvoorbeeld weergegeven. Ook de ontwikkeling van de Digitale Marktenwet (DMA) zijn sinds de inwerkingtreding bijgehouden, waarbij de laatste update de aanwijzing van de zogenaamde poortwachters is. Daarnaast heeft KED de ontwikkelingen van de AI Act in het vizier en verwacht daar binnenkort meer informatie over te kunnen geven.

Tijdlijn Digitalisering, KED

Netwerkenlijst Digitalisering, KED