Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 23 februari 2023

Contact:


De Europese Commissie publiceerde op 23 februari 2023 nieuwe initiatieven rondom de connectiviteitssector: de Gigabit Infrastructuur Verordening en de Gigabit Aanbeveling. Tot op heden gaat de uitrol van hoogwaardige netwerken nog niet snel genoeg. Zulke infrastructuur is hard nodig om de doelstellingen van de Digital Decade te realiseren. De nieuwe voorgestelde wetgeving zorgt voor een snellere en efficiëntere afhandeling van de uitrol van gigabitnetwerken.

Waarom is nieuwe wetgeving nodig?

Tot de publicatie van de voorgestelde Gigabit Infrastructuur Verordening was er geen Europese wetgeving rondom gigabitnetwerken. Wel waren er richtlijnen, een actieplan en een 5G toolbox. De verantwoordelijkheid voor de specifieke wetgeving en de uitvoering ligt bij de lidstaten zelf. Hierdoor loopt nationale wetgeving van de lidstaten omtrent gigabitnetwerken uiteen, wat de uitrol van deze netwerken vertraagt. Daardoor blijkt nu dat de doelen omtrent gigabitnetwerken niet gehaald kunnen worden en dat er een nieuwe impuls nodig is om de plannen te realiseren.

Waar richt de verordening zich op?

De focus wordt met de Gigabit Infrastructuur Verordening gelegd op de snelste netwerktechnologieën en het goedkoper maken en versnellen van de uitrol van gigabitnetwerken. De nieuwe wetgeving neemt daarin de barrières voor een soepele uitrol weg. De Gigabit Infrastructuur Verordening richt zich op zes hoofdlijnen:

  • Het verbeteren van coördinatie tussen sectoren. Dit betreft onder andere het coördineren van de aanleg van fysieke infrastructuur, zoals masten of kabels.
  • Het stroomlijnen en versnellen van de vergunningsprocedure. Zo moet de volledigheid van een vergunningsaanvraag binnen vijftien dagen na ontvangst vastgesteld worden. Deze vergunning moet binnen 4 maanden worden verleend of geweigerd.
  • Digitaliseren. Uitvoerende organisaties moeten online toegang hebben tot alle informatie over al bestaande infrastructuur en geplande operaties.
  • Het vergemakkelijken van plaatsingen. Het (her)gebruiken van al de bestaande infrastructuur, zoals leidingen of masten, wordt makkelijker.
  • Nieuwe of gerenoveerde gebouwen moeten vooraf worden uitgerust met glasvezel en glasvezelklare infrastructuur.
  • Het verminderen van de ecologische voetafdruk van elektronische en communicatienetwerken. Dit gebeurt door de invoering van milieuvriendelijke efficiëntere technologieën en al bestaande infrastructuur te hergebruiken.

Decentrale relevantie

Netwerkaanbieders krijgen te maken met decentraal beleid als het gaat om het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antenne. De Gigabit Infrastructuur Verordening zal een positieve invloed hebben op de snelheid waarmee een aanvraag afgehandeld kan worden. Daarnaast voeren decentrale overheden vaak breedband projecten uit. Bij financiering of subsidiëring van deze projecten moet rekening gehouden worden met de staatssteunregels.

Samenhang

De Gigabit Infrastructuur Verordening is afgestemd op het Europees wetboek voor elektronische communicatie.

Stand van zaken

Er is in mei 2023 een consultatie geweest over de toekomst van de telecommunicatiesector en de bijbehorende infrastructuur. De resultaten van deze consultatie zullen meegenomen worden in het verdere besluitvormingsproces.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering