Tijdlijn Digitalisering

Status: In voorbereiding - 15 september 2022

Contact:


De Wet inzake Cyberveerkracht versterkt de cyberbeveilingsregels. Het doel van de wet is het versterken van de veiligheid van hardware- en softwareproducten, aangezien deze producten steeds vaker door cyberaanvallen worden bedreigd. De cyberaanvallen brengen hoge kosten met zich mee: deze vorm van cybercrime kostte de wereldbevolking in 2021 welgeteld 5,5 triljoen euro. De meeste hardware- en softwareproducten vallen momenteel niet onder EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging. De Wet inzake Cyberveerkracht brengt hier verandering in. Zo is het van toepassing op tastbare hardware producten zoals routers, telefoons, sensoren en niet-ingebedde software. Bij niet-ingebedde software gaat het om software voor additionele functionaliteiten van een digital product. Deze wet is ook van belang voor decentrale overheden. Zij kopen dergelijke producten namelijk in en maken daar gebruik van.

De wet moet consumenten beschermen door middel van het vaststellen van standaarden die betrekking hebben op de hardware- en softwareproducten. Deze standaarden zijn op horizontale wijze van toepassing op zowel de producten als de diensten, voor de volledige levenscyclus. Het voorstel bevat de volgende twee hoofddoelen:

  • De verordening moet voorwaarden vastleggen voor de ontwikkeling van veilige producten met digitale elementen door te garanderen dat hardware- en softwareproducten alleen op de markt komen indien er minder risicofactoren rondom het product bestaan. Ontwikkelaars dienen deze veiligheidsvoorwaarden in acht te nemen wat betreft de gehele levensloop van een product;
  • De verordening moet voorwaarden vastleggen die het mogelijk maken voor gebruikers om cyberbeveiligingsvereisten in acht te nemen tijdens het kiezen en gebruiken van de producten met digitale elementen. Er dient dus een transparant beleid gevoerd te worden. 

Stand van zaken

Van 16 maart 2022 tot 25 mei 2022 vond er een publieke consultatie over het voorstel plaats. Op 2 juni 2023 zijn de Europese ministers bij elkaar gekomen om de verdere voortgang van het voorstel te bespreken. Hier is een voorlopig akkoord uit voortgekomen, waardoor het Spaanse voorzitterschap nu onderhandelingen (“trialogen”) aan kan gaan met het Europees Parlement.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering