Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door:


Het partnerschap Luchtkwaliteit van de EU Urban Agenda heeft een aantal tools gepresenteerd die gemeenten kunnen helpen luchtvervuiling te bestrijden. Het gaat onder meer om een handleiding voor het ontwerpen van effectief beleid en het financieren daarvan. Het partnerschap werkt nog aan een algemeen businessmodel voor het ontwikkelen van beleid omtrent luchtkwaliteit.

Wat is de EU Urban Agenda?

De EU Urban Agenda werd in 2016 opgericht met als doel steden meer te betrekken bij het maken en uitvoeren van Europees beleid. De partnerschappen van de Urban Agenda zijn ingedeeld in 14 thema’s waar luchtkwaliteit er één van is. Binnen elk thema werken steden, nationale overheden, Europese instellingen en andere belanghebbenden samen aan initiatieven op het desbetreffende beleidsterrein.

Partnerschap Luchtkwaliteit

Het hoofddoel van het partnerschap Luchtkwaliteit is om het thema gezonde stad hoger op de Europese agenda te krijgen en bij te dragen aan gezonde stedelijke omgevingen. Dit doet zij onder meer door problemen en oplossingen in kaart te brengen en het opstellen van richtlijnen die steden kunnen helpen om beleid te ontwikkelen. Het partnerschap wordt gecoördineerd door de Nederlandse overheid. Daarnaast is ook de gemeente Utrecht erbij betrokken als lid.

Begeleiding voor gemeenten

Recent heeft het partnerschap een aantal instrumenten gepresenteerd. Gemeenten kunnen deze gebruiken ter ondersteuning bij het ontwikkelen van verschillende aspecten van luchtkwaliteitsbeleid. Het gaat om een vijftal initiatieven:

  • Een position paper omtrent het Europese luchtkwaliteitsbeleid;
  • Een handleiding voor het ontwikkelen en implementeren van luchtkwaliteitsbeleid;
  • Een handleiding voor het financieren van dergelijk beleid;
  • Een meetinstrument om beleidseffecten mee in kaart te brengen;
  • Een handleiding gericht op de communicatie rondom luchtkwaliteitsbeleid.

Het partnerschap hoopt later dit jaar ook een algemeen businessmodel voor beleidsplannen omtrent luchtkwaliteit te presenteren.

Bron

The Partnerschip on Air Quality delivers tools to help cities and Member States overcome the challenge of air pollution, nieuwsbericht Europese Commissie

Meer informatie

Urban Agenda, dossier Kenniscentrum Europa Decentraal
EU Urban Agenda: Air Quality, Europese Commissie