Agenda Overzicht

In de agenda vindt u events die interessant zijn voor (decentrale) overheden in de EU, zoals bijeenkomsten van Europa decentraal of van derden. De vermelding ervan is bedoeld ter attendering; Europa decentraal geeft met plaatsing van de bijeenkomst geen kwaliteitsoordeel.

Presentatie op locatie

Regelmatig spreken de adviseurs van Europa decentraal op bijeenkomsten van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Op de pagina Presentatie op locatie vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Maart, 2019

11Mrt09:30- 12:30Gebruikerssessie vindplaats inkoop sociaal domein

12Mrt09:30- 13:00Intervisiebijeenkomst duurzaamheid en duurzaam inkopen

13Mrt09:30- 12:30Gebruikerssessie vindplaats inkoop sociaal domein

14Mrt - 15De hele dagEuropese top van Regio's en Steden

14Mrt14:00- 18:00Bijeenkomst 'Overheden aan de slag met de CO2-Prestatieladder'

18Mrt11:30- 15:00Waterschapsdag 2019

19Mrt10:00- 11:00Tweewekelijkse webinars e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties

20MrtDe hele dagVerkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen

21Mrt09:30- 12:30Gebruikerssessie vindplaats inkoop sociaal domein

22Mrt12:00IBD regiobijeenkomst privacy

25Mrt09:30- 12:30Gebruikerssessie vindplaats inkoop sociaal domein

25Mrt12:00IBD regiobijeenkomst privacy

26Mrt - 27De hele dagWorkshop openbaar aanbesteden

28Mrt09:00- 18:00Gemeentelijk Grondstoffencongres

29Mrt09:00- 18:30Campaign Academy Europese verkiezingen

X