...
EU Rechtspraak - 28 februari 2023

Is de wettelijke verplichting om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling af te nemen een staatsmiddel?

Deze zaak gaat over de wettelijke verplichting om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling (wkk) af te nemen en de kwalificatie van ‘staatsmiddelen’ in de zin van artikel 107 VWEU (het staatstssteunverbod). Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) oordeelt in deze zaak dat de verplichting om elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling af te nemen geen staatsmiddel is. Daarom levert het geen staatstssteun op.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is de methode van de verkoop tegen het beste bod geschikt om de marktwaarde van een perceel vast te stellen?

Decentrale overheden die transacties met gronden aangaan, dienen rekening te houden met de Europese staatssteunregels. De hoofdregel is dat dergelijke transacties staatssteun kunnen opleveren als deze niet tot stand komen aan de hand van één van de methodes die zijn beschreven in de Mededeling Grondtransacties van de Europese Commissie.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer is sociale woningbouw verboden staatssteun en in strijd met het vrij verkeer van kapitaal?

Compensatie aan bouwbedrijven die verplicht zijn sociale woningbouw te realiseren is geen verboden staatssteun zolang de verrichte activiteiten onder diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vallen. Dit is een van de conclusies die getrokken kan worden uit de gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11 – Eric Libert e.a. tegen Vlaamse Regering.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Onder welke voorwaarden is subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk?

Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie genomen. Het besluit van de Commissie laat zien onder welke voorwaarden subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk is.

...
EU Recht en beleid - 22 februari 2023

PSO-verordening

De PSO-verordening stelt decentrale overheden in staat om onder voorwaarden zelf private partijen in te huren om zo openbaar personenvervoer van betere kwaliteit en veiligheid voor een lagere prijs te realiseren. Op deze pagina leest u meer over deze verordening.

...
Nieuws - 26 september 2022

Toolkit Energiearmoede: waar moeten gemeenten op letten?

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van woningen heeft het ministerie van BZK de toolkit ‘Energiearmoede’ opgesteld. De toolkit bevat informatie over de toepassing van (Europese) regelgeving en best practices.