Nieuws - 1 februari 2021

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 

Nieuws - 8 juni 2020

Terugvordering onrechtmatige staatssteun en de nationale verjaringstermijn

Het Hof van Justitie van de EU heeft inzicht gegeven in de toepassing van een nationale verjaringstermijn bij de terugvordering van onverenigbare staatssteun. De manier waarop steun wordt teruggevorderd wordt bepaald door de nationale lidstaat. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het doeltreffendheidsbeginsel van het EU-recht.

EU Rechtspraak - 28 februari 2023

Terugvordering EU-subsidies mogelijk op Europese rechtsgrondslag

Hebt u als overheid een Europese subsidie toegekend die achteraf onterecht blijkt? Vaak is het dan op basis van nationaal recht niet mogelijk deze terug te vorderen. Het Financieel reglement van de EU kan dan soms wel uitkomst bieden, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak SOMVAO.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Gaan de staatssteunregels boven nationaal recht?

Een onherroepelijke uitspraak van een rechter mag opzij gezet worden wanneer de Europese staatssteunregels van toepassing zijn. Wanneer deze uitspraak de toepassing van het ‘stand-still’ principe in artikel 108 VWEU belet, moeten maatregelen getroffen kunnen worden om de uitvoering van het Europese staatssteunrecht wel degelijk mogelijk te maken.

Nieuws - 23 januari 2023

Aangepaste staatssteunregels en verwachte aanpassingen in 2023

Wat zijn de nieuwe staatssteunregels vanaf januari 2023? En welke verdere aanpassingen van het staatssteunregime kunnen we nog verwachten in 2023? Dat kunt u lezen in dit overzichtsartikel.