Nieuws

Publicatie: 10 februari 2020

Door: en


Op 31 januari 2020 heeft de Europese Investeringsbank (EIB) de Circular City Funding Guide gelanceerd. Dit webportaal biedt informatie en ondersteuning over fondsen en financiering van de circulaire economie in een stedelijke context. Het ondersteunt zo gemeenten, bedrijven en andere stedelijke actoren bij het ontwikkelen van circulaire steden. De gids is een actie van het Urban Agenda Partnerschap voor de circulaire economie en werd gepubliceerd tijdens het CITIES Forum in Porto.

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen zijn in handen van de lidstaten. Deze bank stelt langlopende financieringen beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB wil de klimaatbank van Europa worden. Meer dan tien jaar geleden heeft de bank zich gecommitteerd om minstens 25% van zijn financiering te gebruiken voor de transitie naar een koolstofarme en klimaatneutrale economie. Inmiddels heeft de EIB dit percentage voor 2025 verhoogt naar 50%.

Circular City Funding Guide

De Circular City Funding Guide helpt stedelijke actoren zowel bij het delen van kennis en best practices op het gebied van de circulaire economie, als bij manieren om dergelijke initiatieven te financieren. De gids biedt informatie over financiering en fondsen die beschikbaar zijn voor circulaire projecten en biedt richtlijnen voor het opzetten van financieringsprogramma’s. Ook kunnen er suggesties voor updates van de gids worden ingediend.

Circulaire economie-programma Amsterdam

Een van de ‘best practices’ die wordt genoemd is het circulaire economie-programma van Amsterdam. Naar aanleiding van verschillende projecten liet de stad zien dat financiering niet het enige middel is om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen. Verandering van gedrag blijkt ook op andere manieren te kunnen worden bevorderd. Verschillende stadsdelen in Amsterdam organiseerden bijvoorbeeld workshops om burgers te informeren en hen bij de transitie te betrekken. Voor het betrekken van burgers en bedrijven is actie ondernemen belangrijker dan het gebruik van de juiste terminologie. Amsterdam speelde bijvoorbeeld in op sociale waarden en de kwaliteit van lokale buurten in plaats van op het concept circulaire economie an sich. Ook het zichtbaar maken van circulaire projecten bleek andere projecten te inspireren. Zo herbergt Amsterdam inmiddels meerdere projecten rondom deelplatforms en reparatiecafé ’s waarmee burgers hun consumptie en afvalproductie kunnen minimaliseren. Financiering kan dan een manier zijn om de startfase van een initiatief te ondersteunen en zo verdergaande verandering te stimuleren.

Green Deal

In de Europese Green Deal speelt de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een belangrijke rol. Zo heeft de Commissie-Von der Leyen een nieuw EU-actieplan voor de circulaire economie aangekondigd. In het actieplan wordt ingezet op beleid voor ‘duurzame producten’ gericht op circulair design, waarbij het voorkomen van afval en hergebruik van producten centraal staat. Dit actieplan wordt naar verwachting in maart 2020 gepubliceerd.

Bron

Circular City Funding Guide, Urban Agenda for the EU
The European Investment Bank launches its Circular City Funding Guide, Persbericht European Circular Economy Stakeholder Platform

Meer informatie

Circulaire Economie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal