Nieuws

Publicatie: 14 december 2020

Door:


De Europese Commissie publiceerde op 9 december de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. De strategie dient samen met een actieplan van 82 initiatieven de komende vier jaar als leidraad. Beide middelen moeten bijdragen aan de Green Deal doelstelling om in 2050 een vermindering van 90% uitstoot in de transportsector te behalen.

Drie vormen van mobiliteit

In de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit is vrijwel elk vervoermiddel meegenomen. In de strategie identificeert de Commissie drie vormen van mobiliteit, waarvoor mijlpalen voor 2030, 2035 en/of 2050 zijn genoemd.

Duurzame mobiliteit – de onontkoombare verschuiving naar emissiearme mobiliteit

De eerste pijler betreft het duurzamer maken van elk vervoermiddel, door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te reduceren. De Commissie noemt drie concrete mijlpalen voor deze pijler. In 2030 moeten ten minste 30 miljoen emissievrije auto’s en 80 000 emissievrije vrachtwagens in bedrijf zijn en in 2050 moeten daarnaast vrijwel alle auto’s, bestelwagens, bussen en nieuwe zware bedrijfsvoertuigen emissievrij zijn. Emissievrije zeeschepen zijn in 2030 klaar voor de markt, emissievrije vliegtuigen in 2035.
Als tweede pijler van de gepresenteerde aanpak noemt de Commissie het breed beschikbaar maken van duurzame alternatieve vervoermiddelen. Geplande collectieve reizen van minder dan 500 km moeten in 2030 CO2 neutraal zijn binnen de EU. In 2030 moet het treinverkeer op Hoge Snelheidslijnen zijn verdubbeld (in 2050 verdrievoudigd) en moet goederenvervoer per trein met 50% zijn toegenomen (in 2050 verdubbeld). Vervoer over binnenwateren en korte zeevaart is met 25% toegenomen in 2030 en met 50% in 2050. In 2030 zijn ten minste 100 steden in Europa klimaatneutraal.
In de derde pijler gaat het om het versterken van stimulansen om de transitie naar een emissievrije mobiliteit te realiseren. In 2030 kan intermodaal spoorvervoer en vervoer via het water in de EU op gelijke voet concurreren met wegtransport. Uiterlijk in 2050 worden alle externe kosten van mobiliteit in de EU gedekt door de vervoersgebruikers zelf.

Slimme mobiliteit – het realiseren van goed geïntegreerde, veilige en efficiënte connectiviteit

In 2030 wordt multimodale passagiersvervoer ondersteund en gefaciliteerd door een geharmoniseerd systeem van elektronische ticketuitgave en papiervrije goederenvervoer. Daarnaast voorziet de Commissie dat in 2030 geautomatiseerde mobiliteit op grote schaal is uitgerold.

Veerkrachtig mobiliteit – een weerbarstig Europees interne vervoersruimte met inclusieve connectiviteit

De Commissie plant een multimodaal Trans-Europees transport netwerk voor duurzame en slimme mobiliteit met hoge snelheid connectiviteit, dat in 2030 operationeel is voor het kernnetwerk en in 2050 voor het uitgebreide netwerk. In 2050 moeten het aantal dodelijke slachtoffers door toedoen van een vervoersmiddel zijn teruggebracht tot nagenoeg nul.

Speerpunten

De strategie bevat naast concrete doelstellingen ook 10 concrete speerpunten, waaronder de Commissie 82 initiatieven verder uitwerkt. Deze worden de komende vier jaar door de Commissie gepubliceerd.

Bron:

Sustainable and Smart Mobility Strategy, Europese Commissie
Fundamentele transformatie van het Vervoer, Persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Annex to the Sustainable and Smart Mobility Strategy, Europese Commissie
COM/2020/789 final: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit — Het Europees vervoer op het juiste spoor naar de toekomst, Europese Commissie