Nieuws

Publicatie: 17 juni 2019

Door:


De aangenomen noodmaatregelen van de Europese Commissie inzake Brexit zijn nog steeds geschikt en klaar om toegepast te worden. De Commissie is dan ook niet voornemens om meer aanvullende noodmaatregelen te treffen. Dit werd duidelijk uit de Mededeling van de Commissie van 12 juni.

Mededeling van de Commissie

Op 11 april 2019 besloot de Europese Raad de Brexit-datum wederom uit te stellen tot 31 oktober 2019.  Op 20 juni wordt in de Europese Raad de vooruitgang sinds het uitstellen van de Brexit-datum op 11 april beoordeeld. In de onlangs gepubliceerde Mededeling van 12 juni levert de Europese Commissie een bijdrage aan deze aanstaande beoordeling. In deze Mededeling wordt informatie gegeven over de voorbereidingen en de noodmaatregelen die de EU en de lidstaten hebben getroffen, en over het voorbereidende werk dat nog gedaan moet worden.

Brexit-noodmaatregelen

De Europese Commissie heeft eerder, in aanloop naar de oorspronkelijke Brexit-datum van 29 maart 2019,  negentien wetsvoorstellen gedaan ter voorbereiding op een mogelijk no-deal-scenario. Daarvan zijn er achttien inmiddels aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Over het laatste wetsvoorstel, bestaande uit noodmaatregelen aangaande het EU-budget 2019 bij een no-deal-Brexit, is al politieke overeenstemming bereikt. De Commissie verwacht dat dit voorstel deze maand formeel zal worden aangenomen.
In haar Mededeling oordeelt de Commissie dat zowel de aangenomen wetsvoorstellen als de aanvullende  niet-wetgevingshandelingen nog steeds de beoogde doelen nastreven. De Commissie is daarom niet voornemens om meer aanvullende noodmaatregelen te treffen. Zij zal de politieke ontwikkelingen blijven volgen en daarnaast de EU-landen blijven ondersteunen in hun voorbereidingen op de Brexit.

Lopende voorbereidingen van de Commissie

Uit de Mededeling volgt ook dat de Commissie op een aantal vlakken nog steeds werk te verrichten heeft ter voorbereiding op de Brexit. Het betreft  verblijfsrechten en sociale zekerheidsrechten, medische producten, medische hulpmiddelen en chemische stoffen, douane, btw en grenscontroles, transport, visserij en financiële diensten.
Zo heeft de Commissie bijvoorbeeld  ten aan zien van verblijfsrechten en sociale zekerheidsrechten nauw samengewerkt met de 27 blijvende EU-landen. Zo is er een webpagina met de meest recente informatie over verblijfsrechten die de Commissie ook zal blijven updaten. Tevens blijft de Commissie de EU-landen aansporen om VK-burgers op hun grondgebied te benaderen. Ook voor de sociale zekerheidsrechten benadrukt de Commissie dat de EU-landen de periode van uitstel dienen te gebruiken om ervoor te zorgen dat burgers toegang hebben tot de nodige informatie ter voorbereiding op de Brexit.

Bron

Communication on the  State of play of preparations of contingency measures for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, Europese Commissie

Meer informatie:

Brexit loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit Impact Scan voor overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Annex 1 van de mededeling: lijst van Commissie noodmaatregelen, Europese Commissie
Annex 2 van de mededeling: lijst van stakeholder memo’s, Europese Commissie